Vijf grote maatschappelijke thema’s

Missiegedreven Innovatiebeleid

In 2018 riepen minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (beiden van Economische Zaken en Klimaat) de term ‘missiegedreven innovatiebeleid’ in het leven. Een nieuwe strategie die grote transities moet versnellen. In een kamerbrief stelden zij dat het Nederlandse innovatiebeleid zich moet richten op vijf grote maatschappelijke thema’s:

  • Energietransitie
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Circulaire economie

In 2019 volgde er een toelichting op het innovatiebeleid en werd gesteld dat voor elk thema een groot aantal partijen moet gaan samenwerken. De maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan, zijn namelijk zó groot en complex, dat ze meerdere vakgebieden bestrijken en daarmee om cross sectorale samenwerking vragen.

De creatieve industrie is een onmisbare schakel in de aanpak van deze maatschappelijke uitdagingen. Complexe, landelijke problemen vragen om technologische, sociale én culturele uitkomsten. De creatieve industrie kan hier -met haar creatieve vermogen en ontwerpkracht- een essentiële bijdrage aan leveren.

Doel: samenwerking stimuleren

Binnen het ‘Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’ daagt de overheid het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties uit met concrete, ambitieuze, urgente en vooral complexe uitdagingen waar nog geen oplossing voor bestaat, maar waar wel vraag naar is. Deze vraagstukken zijn vaak niet met één nieuw product of systeem op te lossen, maar zijn wel van belang om aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het minder uitstoten van broeikasgassen. Het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid brengt samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand.

5 thema's en missies

Binnen de vijf maatschappelijke thema’s heeft het kabinet uitdagingen gedefinieerd. De thema’s en missies zijn de komende jaren (2024 - 2027) leidend voor beleid, programmering en financiering binnen alle topsectoren. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen zoals: hoe blijft zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Met dit soort uitdagingen richt Nederland zich op 2030, 2050 en verder.

Agenda’s

  • Overleg
  • We werken actief aan het leggen van verbinding van de integrale, thematische agenda’s met onze Agenda Ontwerpkracht. Door in gesprek te zijn met de overheid, met (creatieve) professionals en met onderzoekers uit de creatieve industrie en andere sectoren, creëren we kansen voor de gehele creatieve sector. Kansen in de vorm van samenwerking, en meewerken aan programma’s en projecten.

Meer agenda's

Naast onze eigen Agenda Ontwerpkracht, zijn daar ook de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen en de KEM-agenda. Allen zijn onder leiding van CLICKNL opgesteld en worden uitgevoerd. De KIA MV vormt het fundament, terwijl de andere twee agenda's meer specifieke invulling geven. De nieuwe KEM-agenda (2024 - 2027) is in ontwikkeling.