Toeslag voor publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Om publiek-private samenwerking te stimuleren, stellen we -samen met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)- financiering beschikbaar. We zetten hiervoor de PPS-toeslag ‘Onderzoek en Innovatie’ in. Voor een onderzoeksproject kan er een toeslag van maximaal 30% over private bijdragen worden verkregen.

Binnen deze PPS-toeslagregeling maken we onderscheid tussen PPS-programmatoeslag en PPS-projecttoeslag. Voor beiden geldt: er dient sprake te zijn van private inbreng* in het project. Dat kan in-kind en/of in cash zijn. PPS-programmatoeslag kan ingezet worden voor PPS-onderzoeksprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars. PPS-projecttoeslag kan alleen ingezet worden voor PPS-onderzoeksprojecten.

Een onderzoeksproject binnen de PPS-toeslagregeling dient zich te houden aan enkele regels en voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Er dient sprake te zijn van een getekende samenwerkingsovereenkomst;
 • Het project kent minimaal twee deelnemers waaronder een onderzoeksorganisatie en een ondernemer die het onderzoeksproject voor gezamenlijke rekening en risico uitvoeren;
 • Het project bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan;
 • De projecten dragen bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur (daarmee valt contractonderzoek in principe buiten de subsidieregeling).

Ontdek alle voorwaarden en regels hier.

Private inbreng kan afkomstig zijn van BV’s, NV’s, vennootschappen, MKB bedrijven en eenmanszaken. Maar ook een stichting die voor minimaal 70% private financiering heeft, kan als ‘privaat’ worden aangemerkt. Ook bijdragen van stichtingen met een ANBI status worden als privaat aangemerkt.

PPS-programmatoeslag versus PPS-projecttoeslag

Voor welke variant van de PPS-regeling komt mijn onderzoeksproject in aanmerking?

 1. Heb je jaarlijkse, meerdere onderzoeksprojecten die je uitvoert, waarbij sprake is van private inbreng, en waar altijd een onderzoeksinstelling bij betrokken is? Dan kunnen deze projecten in aanmerking komen voor PPS-programmatoeslag.
 2. Heb je een eenmalig, groot onderzoeksproject waarbij sprake is van private inbreng, en de penvoerder van je project is een onderzoeksinstelling? Dan kan je onderzoeksproject in aanmerking komen voor PPS-projecttoeslag.

PPS-programmatoeslag

CLICKNL vraagt ieder jaar -medio mei- PPS-programmatoeslag aan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het aangevraagde bedrag baseren we op een lijst van PPS-onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, en hun kosten. Uiteraard voldoen deze projecten allemaal aan -deels- eerder genoemde voorwaarden en regels.

Deze lijst van onderzoeksprojecten inventariseren we met behulp van partnerorganisaties die de projecten uitvoeren. De PPS-programmatoeslag die door RVO daarna wordt goedgekeurd en uitgekeerd, wordt vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld aan deze partnerorganisaties. Zij dienen deze gelden te gebruiken voor nieuwe PPS-onderzoeksprojecten (met een looptijd van maximaal 5 jaar).

PPS-programmatoeslag kan daarnaast ingezet worden voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars.

Goed om te weten: de PPS-programmatoeslag wordt momenteel door RVO herzien. Dat betekent dat het mogelijk is dat een deel van de informatie zoals op deze webpagina weergegeven volgend jaar (2024) niet meer van toepassing zal zijn. Indien dit het geval is, zullen we je hier tijdig over informeren.

Meer weten over PPS-programmatoeslag, haar voorwaarden en proces? Klik hier.

ZIJ GINGEN JE VOOR

 • Stress
  Maastricht University

  FieldLAB – Lead and Deal with Stress

 • trein
  Universiteit Utrecht

  HUPLAN de mens centraal

 • Festival avond
  BUAS

  Experiencing Augmented Reality in Staged Entertainment

PPS-projecttoeslag

Heb je een eenmalig, groot onderzoeksproject waarbij sprake is van private inbreng, en de penvoerder van je project is een onderzoeksinstelling? Dan kan je onderzoeksproject in aanmerking komen voor PPS-projecttoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen dient je aanvraag om een nieuw project te gaan dat een maximale looptijd van 10 jaar heeft.

CLICKNL kan bij RVO PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsproject aanvragen. Deze toeslag dient direct voor het project te worden ingezet. De toeslag mag daarnaast geen bestaande financiering vervangen.

ZIJ GINGEN JE VOOR

 • Virtual Reality
  Case

  Chronosphere 2

 • baggage koffer
  Case

  Designing for Baggage Service Systems

 • Vliegen
  Case

  Schiphol Accelerating Innovation

Contact

Voor vragen over de PPS-toeslag ‘Onderzoek en Innovatie’ en/of het indienen van een projectvoorstel kun je contact opnemen met Marcel Mokveld, marcel@clicknl.nl.