Ontwerpmethoden voor professionals die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Key Enabling Methodologies

Onze samenleving staat voor verschillende grote maatschappelijke en transitie vraagstukken. Hoe creëren we bijvoorbeeld een gezondere leefomgeving en bouwen we aan herstel van de natuur? Hoe maken we zorg beter betaalbaar en tegelijkertijd meer menselijk? Verandering is nodig om onze wereld socialer en duurzamer te maken, en die verandering moeten we zelf in gang zetten. Dit doen we door innovaties en interventies te ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken en doen, en die onze leefwereld helpen vormgeven.

KEM's -afgekort van Key Enabling Methodologies– spelen een sleutelrol in dit proces. Het zijn (ontwerp)methoden die professionals een effectieve en gerichte aanpak bieden bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEM's bij aan het teweegbrengen van de benodigde veranderingen.

  • KEM's website

    Meer weten over KEM's, de verschillende categorieën en wat deze inhouden? De KEM-website is bedoeld om professionals, opdrachtgevers en beleidsmakers te informeren over KEM's en inspiratie te bieden over hoe deze in de praktijk kunnen worden ingezet.

Oorsprong KEM's

De oorsprong van KEM's ligt bij het (Missiegedreven) Innovatiebeleid. Hiermee wil het kabinet de innovatiekracht van Nederland verder ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk en grondig aan te kunnen pakken. De term KEM's staat voor de groepen tools en methoden die hier een cruciale rol in spelen.

Om deze reden heeft CLICKNL, in nauwe samenwerking met de creatieve industrie en kenniswereld, de Agenda Key Enabling Methodologies opgesteld. Deze ‘onderzoeksagenda’ is enerzijds in het leven geroepen om onze kennis over KEM's te verbeteren en de ontwikkeling hiervan te stimuleren. Anderzijds heeft de agenda als doel om het algemeen begrip van en bewustzijn over KEM's te vergroten.

  • AGENDA KEY ENABLING METHODOLOGIES

    Inhoudelijk gaat de onderzoeksagenda (KEM-agenda) dieper in op de (groepen) methoden en het verdere onderzoek dat hiervoor nodig is. De primaire doelgroepen zijn daarmee onderzoekers en beleidsmakers. De inhoud van de agenda is in een meer toegankelijk format te vinden op de KEM-website.