• iStock lezen nieuws news journalistiek krant ipad

Omdat we steeds ouder worden, moeten we anders gaan nadenken over gezondheid, vitaliteit, preventie, leefstijl, leefomgeving en zorg.

De burger vraagt het systeem om zich te richten op vitaliteit en 'het vermogen van mensen' als uitgangspunt te nemen, in plaats van hun beperkingen. Dit vraagt om integrale vormgeving van gezondheid, vitaliteit en passende zorg. Daarbij moeten ook onderliggende factoren worden meegenomen zoals armoede, eenzaamheid en kansrijkheid.

Creatieve industrie in de Gezondheid & Zorg

De creatieve industrie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van interventies die bijdragen aan gezondere en vitalere burgers. Daarbij ligt het accent op een drietal punten.