• iStock privacy vingerafdruk print cybersecurity security veiligheid

Voor de creatieve industrie zijn de volgende missies relevant:

  • Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data.
  • De veiligheidsprofessional - Digitaal gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals voor moderne, duurzame en gezonde inzetbaarheid.

Om ervoor te zorgen dat iedere burger zich veilig voelt, is de mensgerichte aanpak van de creatieve industrie essentieel. Het middel waar het in de nieuwe aanpak om draait is zichtbaarheid.

De aanpak van de creatieve industrie op dit thema kent drie speerpunten.