• iStock Rotterdam station stad city architectuur architecture

Dit vraagt om technische, financiële en bestuurlijke opgaven, maar vooral om gedragsverandering.

Wat houdt dat in? Neem als voorbeeld eigenaren van woningen: zij beslissen welke energiemaatregelen zij nemen voor een huis. Bij het maken van deze keuze komen factoren zoals waarden, mogelijkheden, overtuigingen en levensfase kijken.

Wat dacht je van consumenten? Zij zijn degenen die uiteindelijk circulaire producten en diensten dienen af te nemen. Hiervoor is heldere en doeltreffende communicatie over (nieuwe) circulaire producten en diensten nodig.

Om het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag, moeten de belangen en waarden van gebruikers en eigenaren helder zijn. Daarmee kan de creatieve industrie de blauwdruk van het nieuwe systeem vertalen naar interventies, die aansluiten bij deze beslissers.

De creatieve industrie heeft methodologieën en aanpakken beschikbaar om deze belangen en waarden in kaart te brengen. Deze kan zij inzetten om bij te dragen aan oplossingen binnen het thema, met name op de drie volgende sporen: