CLICKNL brengt partijen samen die werken aan eenzelfde onderwerp. Dit zijn onderwerpen waarin de creatieve industrie een belangrijke rol speelt of kan spelen. We noemen dit programma's. Deze hebben als doel het uitwisselen en vergroten van kennis, om vervolgens tot innovaties te komen. Deze innovaties dragen op hun beurt bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.