“Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. De milieueffecten van grondstoffengebruik in een circulaire economie, dus van alle Nederlandse productie en consumptie, vallen dan binnen de ‘planetaire’ grenzen.” Een gigantische opgave. Daarom is deze missie opgesplitst in vier tussendoelen. Deze richten zich op:

  • vermindering van grondstoffengebruik
  • substitutie
  • levensduurverlenging
  • hoogwaardige verlening

Een circulaire economie levert een belangrijke bijdrage aan vier grote maatschappelijke opgaven:

  1. Tegengaan van klimaatverandering
  2. Schoner milieu en schonere leefomgeving
  3. Herstel van biodiversiteit
  4. Grotere leveringszekerheid van grondstoffen
  • Wereld
  • Logo CIRCO