Dit is de creatieve industrie

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor ontwerpers, creators en aangrenzende organisaties. Bijvoorbeeld ieder die werkzaam is in mode-ontwerp, marketing, social design, fotografie, events, beeldende kunst, productiehuizen en (pop)podia. Creatieve professionals werken vaak in en voor andere sectoren. Denk aan onder meer de zorg, energie, veiligheid en bouw. Wat creatieve professionals bindt, is dat zij allemaal creativiteit gebruiken als middel om waarde te creëren.

Ontdek alle branches die onder de ‘creatieve sector’ vallen

  • Filmen
  • Schilderachtig

Een topsector

De creatieve industrie is een ‘topsector’. Oftewel, een industrie waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Topsectoren hebben op hun beurt weer een TKI, oftewel een Topsconsortia voor Kennis en Innovatie, en dat zijn wij: CLICKNL.

LEES MEER OVER TOPSECTOREN