• iStock groene stad duurzame stad fietser
 • De creatieve industrie zet het gedrag van de burger centraal.

 • Kansen en niveaus

  Door de consument te verleiden tot gezondere en duurzame keuzes, verandert de markt. Plus, door de huidige situatie inzichtelijk te maken (wat ligt er op ons bord, is het goed voor ons, hoe komt het daar en tegen welke kosten), worden kansen voor deze systeemverandering zichtbaar. Zo wijzigen we de vraaggedreven keten.

  Om iedereen mee te krijgen in dit proces, betrekt de creatieve industrie stakeholders. Daarbij zijn drie niveaus te onderscheiden: het individu (micro), de directe omgeving (meso) en de samenleving (macro).

 • INTEGRAAL EN CONCREET

  Met haar integrale aanpak en verbeeldingskracht ontwerpt de creatieve industrie een toekomstbeeld waarin technologische en sociale innovatie met elkaar in balans zijn. Bovendien vertaalt de creatieve industrie dit naar een concrete aanpak, strategie, stappen en interventies, en ontwerpt daarbij nieuwe verdienmodellen. Deze aanpak levert drie speerpunten op voor de creatieve industrie:

 • iStock supermarkt gezond voedsel eten food healthy
 • "Door de consument te verleiden tot gezonde en duurzame keuzes, ontstaat een transitie van een aanbod- naar een vraaggedreven markt."