• Kennis
  • Topsectoren

    Een topsector is een sector waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Nederland heeft 9 (officieus 10) topsectoren, waar de ‘creatieve industrie’ er één van is. De ambitie: kansrijke cross-overs en maatschappelijke meerwaarde scheppen door kennis, creativiteit en ondernemerschap te verbinden. Niet enkel de sector op zich moet sterk worden, maar ze moet ook andere topsectoren en maatschappelijke uitdagingen ondersteunen. Bijvoorbeeld met Virtual Reality voor voorlichting in de zorg.

  • Innovatie creatief denken
  • Kids

KENNIS- EN INNOVATIE AGENDA'S

Eerder genoemde 4 thema's en 25 missies zijn de basis voor 4 Kennis- en Innovatieagenda’s. Deze agenda's geven aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Naast deze vier agenda's zijn daar ook de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, de KEM-agenda en de Kennis- en Innovatieagenda KIA Veerkracht. Deze laatste heeft CLICKNL speciaal voor de creatieve industrie ontwikkeld.