DIT IS WAT WIJ DOEN

CLICKNL is de TKI van de topsector Creatieve Industrie. Onze missie is het zo goed mogelijk faciliteren van het tweetal (kennis en samenwerking) binnen de creatieve industrie, dat leidt tot innovatieve oplossingen voor landelijke, maatschappelijke uitdagingen.

Kennis: We stellen samen met creatieve professionals en onderzoekers de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de creatieve industrie op genaamd 'KIA Veerkracht'. Hierin staat hoe de creatieve industrie bijdraagt aan (maatschappelijke) opgaven en welke kennis de creatieve professional nodig heeft om dat te kunnen doen. Met deze agenda beïnvloeden en sturen we subsidieregelingen, programma’s en projecten. We buigen ons daarnaast over de toepassing en ontwikkeling van sleutelmethodologieën/KEM’s, oftewel methoden die helpen bij het aanpakken van vraagstukken. We inspireren en stimuleren het gebruik van eerder opgedane kennis in de praktijk. Dit doen we door zowel online als offline (events) inspirerende content (o.a. cases en nieuws) met je te delen.

Samenwerking: We bouwen aan programma’s en projecten rondom (maatschappelijke) opgaven waarin de creatieve industrie een belangrijke rol speelt. We informeren over mogelijke ondersteuning.

Team

  • ONTDEK HET TOPSECTORENBELEID

PARTNERS

CLICKNL gelooft dat je enkel en alleen samen tot innovaties komt. We werken dan ook nauw samen met diverse bedrijven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

ONTDEK PARTNERS