Programma van CLICKNL

CreativeNL

CreativeNL is een initiatief van de Nederlandse creatieve industrie dat wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gerealiseerd door CLICKNL (TKI van de topsector Creatieve Industrie).

CreativeNL streeft ernaar de toppositie van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland te behouden en te versterken.

Creativiteit is essentieel voor een welvarende, duurzame en innovatieve samenleving. De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Als verzameling subsectoren – variërend van mode tot architectuur en van gaming tot dance – is de sector een bron van toegepaste creativiteit. Die creativiteit zet de sector in bij het ontwerpen van producten en diensten, van jurk tot tv-format en van game tot gebouw.

Creatieve (MKB-)bedrijven jagen met hun toekomstgerichte werkwijze en design thinking-methodologie (internationale) innovatie aan in sectoroverschrijdende domeinen. Zij maken het verschil bij het vinden van concrete oplossingen en denkrichtingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De rol van creatieven in onze samenleving wordt steeds belangrijker.

Wil je meer weten over CreativeNL? Surf naar de website!

Tags: