• vliegtuig
 • Programma info

  • Titel: CreativeNL
  • Wat: kennisuitwisseling, innovatie en ondernemen over de grens
  • Inbreng: CLICKNL is verantwoordelijk voor dit programma. Het programma opereert zelfstandig met een eigen, uitvoerend team.
  • Looptijd: 2022 - heden
  • Key words: internationalisering
  • Projectpartners: EZK, OCW, NLBranding (RVO)
  • Website: www.creativenl.nl

Het kabinet stimuleert verdere internationale oriëntatie, zowel vanuit economisch, cultureel, als maatschappelijk oogpunt. Daarom is CreativeNL opgezet: het samenwerkingsverband van overheden, kennisinstanties en creatieve professionals. CreativeNL focust zich op ‘kennisuitwisseling, marktverruiming, samenwerking en innovatie binnen de creatieve industrie en over de grens’.

Drie landen en vier thema's

CreativeNL streeft ernaar om ontwerpdenkers en doeners over de hele wereld samen te brengen om ideeën om te zetten in acties die bijdragen aan een sterke Nederlandse creatieve sector en mooiere wereld. Met een sterke focus op China, VS en Duitsland en de thema's digitale transitie, circulair design, maatschappelijke innovatie en fysieke leefomgeving.


CreativeNL is een publiek-private organisatie, en een initiatief van de Nederlandse creatieve industrie dat mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en gerealiseerd door CLICKNL in samenwerking met haar partners.

Wil je meer weten over CreativeNL? Ga naar de website!

Tags: