Immersive Content

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Een belangrijk effect daarvan is dat processen, objecten en omgevingen meer en meer worden gevirtualiseerd. Hierdoor kan de werkelijkheid worden gesimuleerd, aangepast of zelfs vervangen door een virtuele werkelijkheid. Immersieve technologieën, zoals Extended Reality en virtual reality, dompelen gebruikers daarbij volledig onder waardoor een levensechte ervaring ontstaat. Toepassingen zijn daarbij uitermate relevant en waardevol voor zowel maatschappelijke als bedrijfsmatige complexe uitdagingen.

De creatieve industrie kan met behulp van immersive content een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke problemen. Denk aan trainingen in de gezondheidszorg, support systemen voor veiligheid en inzicht in onderhoud van machinerie. Maar ook aan bijdragen aan maatschappelijke veerkracht en inclusie door vernieuwende content te ontwikkelen op het gebied van cultuur, media en entertainment. Hiervoor is echter wel nieuwe en vernieuwende immersieve content nodig. Door deze gericht samen met gebruikers uit diverse sectoren te ontwikkelen, wordt toepasbaarheid vergroot. No content, no business!

CLICKNL neemt het voortouw voor een programma om de ontwikkeling van deze content te bevorderen.

julien-tromeur-EOSHmMbjT8g-unsplash
Verdieping

Meer weten of meedoen?

De totstandkoming van het programma rond Immersive Content volgt een gestructureerd, open ontwerpproces: iedereen mag meedoen. Eigenaarschap van het programma ligt dan ook bij de partijen (bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van Virtual Reality, Augemented Reality, media, gaming en entertainment en coalities van partijen uit diverse regio’s die hier actief invulling aan geven), en jij kunt daarbij horen. Lees hier meer over hoe wij erin staan en het proces.

Levensechte ervaringen

Extended Reality (XR) bevat een range van immersieve technologieën en content die meerdere zintuigen aanspreken en die de gebruiker daarmee ‘onderdompelen’ in een ervaring. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en combinaties daarvan plaatsen realistische 3D beelden in hybride virtuele en reële omgevingen, vaak gecombineerd met sensoren en haptiek.

Als gebruiker van deze techniek waan je je in een nieuwe omgeving of in een verrijkte werkelijkheid.

Zowel Virtual Reality als Augmented Reality zijn in de ‘Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies’ inmiddels op het plateau van productiviteit aangekomen. Dat betekent dat de technologie rijp is voor grootschalige toepassingen en daarmee een stevige bijdrage aan economische groei zal leveren. Niet alleen in entertainment zoals de AR-decors tijdens het Eurovisie Songfestival, maar juist ook binnen onderwijs, maakindustrie, zorg, logistiek, veiligheid en het fysieke domein. Om deze technologie, die zich ook nog eens razendsnel doorontwikkelt, in deze domeinen te laten werken is steengoede content nodig. En daarvoor is de creatieve industrie onontbeerlijk.

Integrale aanpak voor Immersive Content

Om bovenstaande kansen optimaal te benutten is een programmatische aanpak nodig om de ontwikkeling van Immersive Content voor nieuwe toepassingsgebieden te versnellen en te versterken. CLICKNL zet daarom de eerste stappen richting een programma om de sector met een integrale aanpak internationaal te laten groeien. Activiteiten worden toepassingsgericht ontwikkeld met focus op maatschappelijke impact. Middels een ontwerpende onderzoeksaanpak worden de mogelijkheden voor een programma onderzocht. Door de samenwerking die hieruit ontstaat wordt de kennisbasis versterkt en het verdienvermogen van zowel de creatieve bedrijven als die uit de toepassingsdomeinen vergroot.

Dossier


Immersive Content is een werktitel. Heb je een suggestie voor een betere titel? Leuk! Laat het weten aan Johanneke via Johanneke@clicknl.nl