Creative Industries Immersive Impact Coalition

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Een belangrijk effect daarvan is dat processen, objecten en omgevingen meer en meer worden gevirtualiseerd. Hierdoor kan de werkelijkheid worden gesimuleerd, aangepast of zelfs vervangen door een virtuele werkelijkheid. Immersieve technologieën, zoals Extended Reality en virtual reality, dompelen gebruikers daarbij volledig onder waardoor een levensechte ervaring ontstaat. Toepassingen zijn daarbij uitermate relevant en waardevol voor zowel maatschappelijke als bedrijfsmatige complexe uitdagingen.

De creatieve industrie kan met behulp van immersive content een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke problemen. Denk aan trainingen in de gezondheidszorg, support systemen voor veiligheid en inzicht in onderhoud van machinerie. Maar ook aan bijdragen aan maatschappelijke veerkracht en inclusie door vernieuwende content te ontwikkelen op het gebied van cultuur, media en entertainment. Hiervoor is echter wel nieuwe en vernieuwende immersieve content nodig. Door deze gericht samen met gebruikers uit diverse sectoren te ontwikkelen, wordt toepasbaarheid vergroot. No content, no business!

CLICKNL neemt het voortouw voor een programma om de ontwikkeling van deze content te bevorderen.

Wil je op de hoogte blijven van dit programma? En wil je ins en outs uit de Immersive Content industrie ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je hier aan voor de Immersive Content nieuwsbrief

Levensechte ervaringen

Extended Reality (XR) bevat een range van immersieve technologieën en content die meerdere zintuigen aanspreken en die de gebruiker daarmee ‘onderdompelen’ in een ervaring. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en combinaties daarvan plaatsen realistische 3D beelden in hybride virtuele en reële omgevingen, vaak gecombineerd met sensoren en haptiek.

Als gebruiker van deze techniek waan je je in een nieuwe omgeving of in een verrijkte werkelijkheid.

Zowel Virtual Reality als Augmented Reality zijn in de ‘Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies’ inmiddels op het plateau van productiviteit aangekomen. Dat betekent dat de technologie rijp is voor grootschalige toepassingen en daarmee een stevige bijdrage aan economische groei zal leveren. Niet alleen in entertainment zoals de AR-decors tijdens het Eurovisie Songfestival, maar juist ook binnen onderwijs, maakindustrie, zorg, logistiek, veiligheid en het fysieke domein. Om deze technologie, die zich ook nog eens razendsnel doorontwikkelt, in deze domeinen te laten werken is steengoede content nodig. En daarvoor is de creatieve industrie onontbeerlijk.

Integrale aanpak voor Immersive Content

Om bovenstaande kansen optimaal te benutten is een programmatische aanpak nodig om de ontwikkeling van Immersive Content voor nieuwe toepassingsgebieden te versnellen en te versterken. CLICKNL heeft daarom - in overleg met de ministeries van EZK en OCW - besloten om een coalitie te vormen en samen met hen een programma te ontwikkelen en daarmee een een aanvraag te doen voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF).

Het NGF voorstel wordt ontwikkeld onder de naam Creative Industries Immersive Impact Coalition, afgekort CIIIC. Het voorstel richt zich op het vergroten en versterken van de capaciteit voor Immersive Content. In innovatieprojecten doen we vervolgens ervaringen op die helpen om de capaciteit verder te versterken en tegelijkertijd concrete oplossingen te ontwikkelen.

De komende periode bouwen we aan een coalitie van onder meer contentmakers, content toepassers en experts uit de kenniswereld. Gezamenlijk organiseren we werksessies waarin we het programma verder uitwerken. De deadline voor het indienen van het voorstel is 3 februari 2023..

Dossier