Immersieve technologieƫn spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Denk aan virtual reality, 360 graden beeld/video, augmented reality, chatbots, interacterende animatie en games. Deze immersieve experiences kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan toepassingen in diverse domeinen.

Van de vele mogelijke toepassingsgebieden focust het programma CIIIC zich op de volgende domeinen: Cultuur, Gaming, Media, Entertainment, Evenementen, Industrie, Gebouwde omgeving en de Overheid.

Augmented Reality

CIIIC programma

CIIIC staat voor Creative Industries Immersive Impact Coalition. Met dit programma willen we de creatieve industrie en contentmakers in staat stellen om kansen rondom immersive experiences te verzilveren. We doen dat door de capaciteit op het gebied van human capital, faciliteiten en labs, kennis, methoden en validatie te vergroten.

We werken momenteel aan een voorstel voor dit programma dat we op 3 februari indienen bij het Nationaal Groeifonds (NGF). Dit doen we in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de sector en van de toepassingsdomeinen, de ministeries van OCW en EZK en mede namens het consortium (tijdelijk samenwerkingsverband) van deelnemers die samen de coalitie vormen.

Inhoudelijk

Binnen het CIIIC programma vinden diverse ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten plaats. Denk daarbij aan het ontwikkelen van trainingmodules voor studenten en professionals die ingaan op de toepassing van immersieve experiences en de doorontwikkeling ervan. En aan onderzoek naar de invloed van immersieve experiences op gebruikers. Workflows, methodieken en tools worden te allen tijde getoetst en bijgeschaafd zodat we met zijn allen immersieve content van hoge kwaliteit kunnen produceren. In experimenteeromgevingen werken kunstenaars, onderzoekers, makers en gebruikers samen aan nieuwe immersieve ontwikkelingen en tools, en de validatie van opgedane kennis. Als laatste zetten we nationale en internationale community-activiteiten uit: want ontwikkeling gaat sneller in verbinding en immersive content gaat verder dan de grens van Nederland.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Uitdagingen

De opkomst van immersieve technologieen brengt uitdagingen met zich mee. Er zijn er op dit moment bijvoorbeeld nog onvoldoende ervaren krachten (human capital) werkzaam in de industrie. Ook worden publieke waarden binnen immersieve toepassingen nog onvoldoende gewaarborgd. Er is daarnaast behoefte aan toepasbare en gekwantificeerde kennis over hoe immersieve ervaringen gebruikers kunnen beĆÆnvloeden en er is behoefte aan meer gedeelde faciliteiten.

Wil je meer weten over het CIIIC programma?