• Virtual Reality
 • Programma info

  • Titel: Creative Industries Immersive Impact Coalition
  • Wat: de capaciteit om immersive experiences te realiseren vergroten en de industrie en haar makers in staat stellen om kansen te verzilveren
  • Inbreng: het programma is ontwikkeld op initiatief van CLICKNL
  • Looptijd: 2025 - 2029
  • Key words: immersive experiences, virtual reality, augmented reality
  • Projectpartners: Ministeries van OCW en EZK, 120 makers, toepassers, kennisinstellingen en netwerkpartners

Immersieve Experiences (IX) spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Denk aan virtual reality, 360 graden beeld/video, augmented reality, chatbots, interacterende animatie en games. Wereldwijd wordt IX gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren.

Het programma CIIIC kijkt daarom onder andere naar toepassingen ervan in cultuur, gaming, media en entertainment, evenementen, maakindustrie, gebouwde omgeving en overheidsdiensten.

Augmented Reality

CIIIC programma

CIIIC staat voor Creative Industries Immersive Impact Coalition. Met dit programma willen we de creatieve industrie en contentmakers in staat stellen om kansen rondom immersive experiences te verzilveren. We doen dat door de capaciteit op het gebied van human capital, opleidingen, faciliteiten en labs, kennis, methoden en validatie te vergroten.

Status: op 15 maart 2024 heeft de Ministerraad ruim 100 miljoen euro toegekend voor de eerste fase van CIIIC. Met dit kabinetsbesluit kan het programma voor de komende drie jaar van start. Het CIIIC voorstel is in de departementale route ingediend bij het Nationaal Groeifonds, door het ministerie van OCW. Het initiatief hiertoe is genomen door de ministeries van OCW en EZK, het topteam Creatieve Industrie en TKI CLICKNL. Onder leiding van CLICKNL is het programma ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de sector en van de toepassingsdomeinen. Lees hier de samenvatting van het voorstel. Het programma gaat van start op 1 januari 2025. Wil je op de hoogte worden gehouden van de updates omtrent CIIIC? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en vind CIIIC op LinkedIn!

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inhoudelijk

Binnen het CIIIC programma vinden diverse ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten plaats. Denk daarbij aan het ontwikkelen van trainingmodules voor studenten en professionals die ingaan op de toepassing van immersieve experiences en de doorontwikkeling ervan. En aan onderzoek naar de invloed van immersieve experiences op gebruikers. Workflows, methodieken en tools worden te allen tijde getoetst en bijgeschaafd zodat we met zijn allen immersieve content van hoge kwaliteit kunnen produceren. In experimenteeromgevingen werken kunstenaars, onderzoekers, makers en gebruikers samen aan nieuwe immersieve ontwikkelingen en tools, en de validatie van opgedane kennis. Als laatste bouwen we aan de nationale en internationale community: want ontwikkeling gaat sneller in verbinding en immersive content gaat verder dan de grens van Nederland.

CIIIC lanceert internationaal netwerk voor publieke waarden en interactieve toekomst.
Meld je hier aan!

Uitdagingen

De opkomst van immersieve technologieën brengt uitdagingen met zich mee. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld nog onvoldoende ervaren krachten (human capital) werkzaam in de industrie. Ook worden publieke waarden binnen immersieve toepassingen nog onvoldoende gewaarborgd. Er is daarnaast behoefte aan toepasbare en gekwantificeerde kennis over hoe immersieve ervaringen gebruikers kunnen beïnvloeden en er is behoefte aan meer gedeelde faciliteiten.

Wil je meer weten over het CIIIC programma?