• Virtual Reality
 • Programma info

  • Titel: Creative Industries Immersive Impact Coalition
  • Wat: de capaciteit om immersive experiences te realiseren vergroten en de industrie en haar makers in staat stellen om kansen te verzilveren
  • Inbreng: het voorstel voor het Nationaal Groeifonds is onder leiding van CLICKNL ontwikkeld
  • Looptijd: 2022 - heden
  • Key words: immersive experiences, virtual reality, augmented reality
  • Projectpartners: Ministerie van OCW, vertegenwoordigers van de sector en toepassingsdomeinen

Immersieve Experiences (IX) spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Denk aan virtual reality, 360 graden beeld/video, augmented reality, chatbots, interacterende animatie en games. Wereldwijd wordt IX gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren.

Het programma CIIIC kijkt daarom onder andere naar toepassingen ervan in cultuur, gaming, media en entertainment, evenementen, maakindustrie, gebouwde omgeving en overheidsdiensten.

Augmented Reality

CIIIC programma

CIIIC staat voor Creative Industries Immersive Impact Coalition. Met dit programma willen we de creatieve industrie en contentmakers in staat stellen om kansen rondom immersive experiences te verzilveren. We doen dat door de capaciteit op het gebied van human capital, faciliteiten en labs, kennis, methoden en validatie te vergroten.

Status: op 3 februari heeft het ministerie van OCW het CIIIC voorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF). Het voorstel is onder leiding van CLICKNL ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de sector en van de toepassingsdomeinen. Lees hier de samenvatting van het voorstel. In de loop van 2023 horen we of, en in welke vorm, het CIIIC programma van start gaat. De tweede helft van 2023 wordt dan benut om het programma verder voor te bereiden. Ben jij benieuwd naar alle ingediende voorstellen? Je leest er hier meer over.

Inhoudelijk

Binnen het CIIIC programma vinden diverse ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten plaats. Denk daarbij aan het ontwikkelen van trainingmodules voor studenten en professionals die ingaan op de toepassing van immersieve experiences en de doorontwikkeling ervan. En aan onderzoek naar de invloed van immersieve experiences op gebruikers. Workflows, methodieken en tools worden te allen tijde getoetst en bijgeschaafd zodat we met zijn allen immersieve content van hoge kwaliteit kunnen produceren. In experimenteeromgevingen werken kunstenaars, onderzoekers, makers en gebruikers samen aan nieuwe immersieve ontwikkelingen en tools, en de validatie van opgedane kennis. Als laatste zetten we nationale en internationale community-activiteiten uit: want ontwikkeling gaat sneller in verbinding en immersive content gaat verder dan de grens van Nederland.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Uitdagingen

De opkomst van immersieve technologieen brengt uitdagingen met zich mee. Er zijn er op dit moment bijvoorbeeld nog onvoldoende ervaren krachten (human capital) werkzaam in de industrie. Ook worden publieke waarden binnen immersieve toepassingen nog onvoldoende gewaarborgd. Er is daarnaast behoefte aan toepasbare en gekwantificeerde kennis over hoe immersieve ervaringen gebruikers kunnen beïnvloeden en er is behoefte aan meer gedeelde faciliteiten.

Wil je meer weten over het CIIIC programma?