• participatie
 • Programma info

  • Titel: Exceed - Expert Coalition for Experimental Environment Development
  • Wat: programma en platform van experts rondom experimenteeromgevingen
  • Inbreng: coördinator
  • Looptijd: 2023 - heden
  • Key words: field labs, living labs, proeftuinen, KIA sleuteltechnologieën
  • Projectpartners: andere topsectoren en samenwerkingspartnerts uit het Kennis- en Innovatieconvenant

Exceed

Expert Coalition for Experimental Environment Development

Innovatie kan niet zonder experiment. Daarom zijn omgevingen waarin nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkeld, uitgetest, onderbouwd, verfijnd en rijp gemaakt worden voor toepassing, onmisbaar.

Voor het vergroten van kennis en het realiseren van de grote maatschappelijke missies, worden in Nederland talloze fieldlabs, living labs, proeftuinen, learning communities en meer ingezet. Deze experimenteeromgevingen zijn met recht innovatieversnellers die impact hebben in de vorm van economische effecten, zoals nieuwe producten of bedrijvigheid, en van sociale effecten, zoals acceptatie van nieuwe technologie en nieuwe vormen van samenwerken.

In het Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid nemen experimenteeromgevingen als sleutelmethodologieën een prominente plek in. Er ligt een opgave om die zo effectief mogelijk in te zetten als innovatieversneller, ten behoeve van de maatschappelijke missies. Dat vraagt om omgevingen die aansluiten bij de complexe en langdurige aard van de beoogde transities. Het samenbrengen en verdiepen van kennis over, en ervaring met de experimenteeromgevingen als methoden, is daarom het overkoepelende doel van de meerjarige samenwerking binnen het programma Exceed.

Het programma

Het meerjarige programma Exceed legt zich toe op het aanpakken van een viertal uitdagingen:

 1. Kennisuitwisseling en -opbouw met goede aansluiting op de praktijk, mede om te voorkomen dat partijen het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden;
 2. Benutten van synergie en samenwerking;
 3. Support voor meerjarige experimenteeromgevingen, om een duurzaam voortbestaan aan te moedigen, en een betere aansluiting op de langlopende missies van het innovatiebeleid;
 4. Het versterken van de aansluiting van, met name, mkb bij experimenteeromgevingen.Overzicht scheppen van bestaande initiatieven, de daar aanwezige expertise en de betreffende focus en toepassingsgebieden.
DALL·E 2023-01-16 19.52.04 - an abstract but ordered drawing of ideas accumulating to become a lightbulb

Het expertplatform

Exceed staat voor Expert Coalition for Experimental Environment Development. We brengen experts en belanghebbenden bij elkaar om kennis uit te wisselen en samen nieuwe kennis op te doen.

Onderzoeker of ervaringsdeskundige? Ook jij kunt deel uitmaken van deze expertcoalitie. Schrijf je hieronder in voor de updates, en geef aan dat we je mogen benaderen om mee te denken en voor (kennis)evenementen.

Next Steps

Exceed zit in de startfase. Dit zijn in de eerste helft van 2023 de belangrijkste activiteiten die Exceed onderneemt:

1. Opbouw van het Exceed-netwerk
We bouwen het netwerk van experts en practitioners verder uit, als belangrijkste klankbord voor de verdere ontwikkeling van het programma. Het netwerk denkt en praat mee over concrete programma-activiteiten en is het belangrijkste platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

2. Drie experimenten voor experimenteeromgevingen
Samen met het Exceed-netwerk wordt gewerkt aan de kaders voor drie pilots of experimenten om de randvoorwaarden voor succesvolle experimenteeromgevingen te versterken. Het gaat om (1) slimme aanpakken voor regelvrije of regelluwe omgevingen, (2) inzet van bestaande financieringsinstrumenten en -bronnen voor financiering van labs op de langere termijn, en (3) het op nuttige wijze overdraagbaar maken van ervaringen van labregisseurs en andere participanten in en met experimenteeromgevingen.

3. NWO-missiecall
NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek bereidt, als onderdeel van Exceed, een onderzoekscall voor rond experimenteeromgevingen. Voor een aantal consortia van onderzoeksinstellingen en bestaande living labs en fieldlabs komt budget beschikbaar om kennis te ontwikkelen over de inzetbaarheid van experimenteeromgevingen in verschillende contexten.

Blijf op de hoogte

We geven samen met stakeholders uit onderzoek en praktijk vorm en invulling aan het programma. Houd onze speciale Exceed updates in de gaten voor de stappen die we zetten en mogelijkheden om aan te haken.

Schrijf je hier in voor de Exceed updates.

Heb je (inhoudelijke) vragen? Mail dan naar programmamanager Martijn Arnoldus op martijn@clicknl.nl.

Exceed is een initiatief van diverse topsectoren en samenwerkingspartners uit het zogeheten Kennis en Innovatie Convenant, onder coördinatie van CLICKNL.

 • participatie

  Nieuw event: Exceed - Expand

 • -72dpi- Exceed - Marcel Krijgsman - 003

  Lancering nieuw programma EXCEED

 • Circo beweging

  Exceed - het programma

 • KIA ST

  KIA Sleutel-technologieën