• Logo CIRCO
 • Programma Info

  • Titel: CIRCO
  • Wat: circulair ondernemen en ontwerpen
  • Inbreng: CLICKNL is de trekker van dit programma. Het programma opereert zelfstandig met een eigen, uitvoerend team.
  • Looptijd: 2015 - heden
  • Key words: productontwerp, systeem- & procesontwerp
  • Projectpartners: CIRCO, CLICKNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Website: www.circonl.nl

CIRCO

'Creating business through circular design'
De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen. Zo draagt zij tevens bij aan langdurige oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Als programma van CLICKNL activeert CIRCO productiebedrijven, circulaire ondernemers en creatieve professionals om concreet/concreter aan de slag te gaan met circulair ontwerp. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – methode. Inmiddels zijn in Nederland en Internationaal meer dan 1.400 bedrijven en 650 (industrieel) ontwerpers getraind.

Aanleiding
De huidige wereldeconomie is gebaseerd op een lineair model, waarbij primaire grondstoffen worden gebruikt die maar beperkt voorradig zijn en producten die uit die grondstoffen worden vervaardigd al snel eindigen als nutteloos afval. In plaats daarvan moeten we toe naar een circulair model, waarbij grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Door producten efficiënter en bewuster te ontwerpen en materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken blijft er weinig tot geen afval over. Ook biedt een circulaire economie kansen voor nieuwe verdienmodellen, gebaseerd op waardebehoud. De ontwikkeling van nieuwe waarde begint bij onder anderen ondernemers. Een design-aanpak kan hen helpen om tot innovatieve circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen.

De sleutel tot het succes van de CIRCO-methode is de combinatie van design en business

Uitkomst

De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en eendaagse Circular Design Classes voor creatieve professionals. De Track is een workshopreeks waarin ondernemers kennismaken met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, ze kansen verkennen voor hun eigen business en concrete stappen zetten naar de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. In de design Class leren creatieve professionals hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie, en daarbij zelf nieuwe business kunnen genereren. Ook oefenen ze samen de concrete toepassing van circular design en krijgen ze inzicht in hun rol bij het realiseren van circulaire producten en services.

De Tracks en Classes worden aangeboden door CIRCO Hubs, brancheorganisaties en intermediairs.
CIRCO richt zich op verschillende sectoren: bouw, kunststoffen, consumentengoederen, industrieel ontwerp/industriële vormgeving en maakindustrie.