Verkenning Nationaal Houtbouw Akkoord

Op initiatief van de Topsector Creatieve Industrie heeft een aantal bedrijven en organisaties die actief zijn in de keten van bouwen met hout, een verkenning uitgevoerd wat de effecten zijn als er meer zal worden gebouwd met hout in Nederland en wat er nodig is om daar een impuls aan te geven. Er zijn een aantal belangrijke maatschappelijke voordelen geïdentificeerd om een transitie naar meer bouwen in hout in gang te zetten. Hout legt als bouwmateriaal heel veel CO2 vast en hout kan met nieuwe technieken goed worden hergebruikt. Dat in tegenstelling tot de productie van traditionele bouwmaterialen waarbij juist veel CO2 vrij komt.

Bouwen met hout
Bouwen met hout blijkt verassend veel positieve effecten te hebben. De bouwsector, die nog erg is ingesteld op relatief traditionele bouwmethoden, kan veel baat hebben bij een transformatie naar een circulaire bouwmethode met hout als basis bouwmateriaal. Maar ook voor de samenleving biedt meer bouwen met hout veel voordelen.

In plaats van veel CO2 uitstoot bij traditionele bouwmethoden legt bouwen met hout juist heel veel CO2 vast

De stikstof uitstoot op de bouwplaats wordt sterk gereduceerd doordat er minder en lichtere logistieke bewegingen zijn; er wordt beduidend minder CO2 uitgestoten. Het past bij uitstek in de ambitie voor een circulaire economie, want is herbruikbaar; kan een impuls geven voor nieuwe landschappelijke inrichting en biedt tot slot, ook veel nieuwe economische kansen

Hout

Circulair bouwen
Ook de trend naar meer circulair bouwen krijgt met het bouwen in hout een enorme impuls, omdat hout als bouwmateriaal herbruikbaar is door nieuwe technieken als CLT (cross laminated timber). Dat vraagt echter wel een capaciteitsvergroting en innovatie in de hele keten. Kortom, een transitie om veel meer te bouwen met hout biedt grote maatschappelijke voordelen en legt de basis voor een nieuwe innovatieve economische sector, passend in een circulaire economie.

  • iStock gevel bouw hout architectuur

Meer weten?

Door dit formulier in te dienen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van CLICKNL. Deze is hier na te lezen.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, evenementen en andere wetenswaardigheden in de creatieve industrie? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van CLICKNL!

Klik hier