PPS-programmatoeslag genereren

PPS-programmatoeslag bij CLICKNL

CLICKNL ontvangt ieder jaar PPS-programmatoeslag van RVO. Het bedrag dat CLICKNL aan toeslag ontvangt, is gebaseerd op een inventarisatie van PPS-onderzoeksprojecten uit het afgelopen jaar. De private bijdragen in die projecten leveren toeslag op die vervolgens in nieuwe projecten kan worden ingezet.

Aan de partijen die hebben bijgedragen aan het ‘genereren’ van de toeslag (hierna: ‘partners’), stelt CLICKNL een evenredig deel van de door RVO uitgekeerde toeslag beschikbaar. De gereserveerde toeslag kan door deze partners in nieuwe PPS-onderzoeksprojecten worden ingezet. Het bedrag blijft voor hen gereserveerd zolang de voorwaarden van de regeling dat toelaten. Meer details over het beleid van CLICKNL ten aanzien van PPS-programmatoeslag lees je in het beleidsdocument.

Let op: vanaf 2024 zal de regeling aangepast worden, en is bovenstaande niet meer van toepassing!

PPS-programmatoeslag inzetten

Partners die gebruik willen maken van de voor hen gereserveerde toeslag, kunnen een projectvoorstel bij CLICKNL indienen. Omdat voor iedere partner een specifiek deel van de PPS-programmatoeslag is gereserveerd, beoordeelt CLICKNL deze projectvoorstellen niet in competitie maar ontwikkelen we deze in co-creatie. Dat wil zeggen dat we al in een vroeg stadium projectideeën bespreken zodat we gezamenlijk relevante projecten ontwikkelen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen.

Het proces
Zodra een partner ideeën heeft over de inzet van een toeslag binnen een nieuw project, is er contact over de passendheid (zie informatie over inhoud) van het project. De partner werkt vervolgens het idee verder uit in een projectvoorstel (voorzien van begroting en samenwerkingsovereenkomst) en dient deze bij CLICKNL in. Na indiening voert de secretaris van CLICKNL een subsidietechnische beoordeling van het voorstel uit, en de Programmaraad beoordeelt als onafhankelijke adviseur de onderzoekstechnische kwaliteit en inhoud van het voorstel. Uiteindelijk neemt het bestuur van CLICKNL een besluit over toekenning van de toeslag.

Een uitgebreider stappenplan van de projectontwikkeling vind je in dit flowdiagram.

Voor de formele indiening van projectvoorstellen werken we met ophaalmomenten: tijdens de daaropvolgende bestuursvergadering wordt er besloten over de projectvoorstellen die voor deze data compleet zijn en formeel zijn ingediend.

In 2024 hanteren we de volgende ophaalmomenten voor uitgewerkte projectvoorstellen:

 • 2 februari
 • 15 maart
 • 24 mei
 • 6 september
 • 15 november

Goed om te weten: de regeling voor PPS-programmatoeslag wordt momenteel door RVO herzien. Dat betekent dat een deel van de informatie zoals op deze webpagina weergegeven in 2024 niet meer van toepassing is. Meer informatie hierover hebben de partners voor wie dit relevant is, inmiddels ontvangen.

Monitoring van PPS-projecten
Gedurende de looptijd van een project dient CLICKNL periodiek aan RVO te rapporteren over de voortgang en resultaten van het project. Daarom wordt de penvoerder van het project jaarlijks gevraagd om gegevens voor de zogenaamde “RVO Monitoring”. Aan het eind van een project is het daarnaast verplicht om een eindverantwoording in te dienen, bestaande uit een eindrapportage, financiële verantwoording en directieverklaringen.

Ook tijdens de uitvoering van projecten kijkt CLICKNL graag mee hoe we het project verder kunnen versterken en kennis en resultaten uit het project met de creatieve industrie kunnen delen. Heb je een mooie update of publicatie? Neem dan contact op met communicatie@clicknl.nl

De inhoud

PPS-projecten waarvoor PPS-programmatoeslag kan worden ingezet, dienen aan een aantal subsidietechnische voorwaarden te voldoen. CLICKNL stelt daarnaast een aantal inhoudelijke eisen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Subsidietechnische voorwaarden:

 • De toeslag kent een aanwendingsperiode van 5 jaar. Dat betekent dat gemaakte kosten binnen het project alleen binnen die termijn subsidiabel zijn;
 • Aan het project nemen minimaal één onderzoeksinstelling (als penvoerder) en één onderneming deel. Dit bedrijf moet een duidelijke inbreng in het project hebben. Dat blijkt uit het projectplan en de begroting. Er is sprake van daadwerkelijke samenwerking: alle deelnemers brengen kennis in, en delen de resultaten;
 • Het project dient om onderzoek te draaien: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimenteel onderzoek. Dit blijkt uit de onderzoeksdoelstellingen beschreven in het projectplan;
 • De formele indiening dient te bestaan uit het Projectvoorstel, de Begroting, definitieve Samenwerkingsovereenkomst en de Oplegger. Zie templates verderop.

Inhoudelijke aspecten waarop CLICKNL projecten beoordeelt:

 • Het project sluit thematisch aan bij de KIA Veerkracht en/of de KEM-agenda;
 • In het project wordt de creatieve industrie betrokken om relevante input en een passende vorm van output te waarborgen. Het liefst maakt minimaal één creatieve partij onderdeel uit van de samenwerking;
 • De voorkeur gaat uit naar een ontwerpend onderzoek;
 • Het projectvoorstel toont aan hoe uiteindelijke projectresultaten meerwaarde voor de creatieve industrie kunnen opleveren en hoe deze resultaten effectief zullen worden gedeeld met de creatieve industrie.

Een uitgebreide opsomming en toelichting van alle voorwaarden vind je in de checklist.

Voor specifieke subsidietechnische details verwijzen we graag naar de voorwaarden van de regeling voor de verschillende toeslagjaren.

Documenten & Templates

Om het proces te vergemakkelijken, zie hieronder een aantal documenten en templates die moeten/kunnen worden gebruikt bij de projectontwikkeling en rapportage van PPS-programmatoeslag projecten. Je kunt deze downloaden en invullen.

Deze templates worden momenteel herzien en aangevuld, dus download altijd de laatste versie.

 • Contact

  Als je naar aanleiding van de informatie op deze pagina meer wilt weten, neem dan contact op met Marcel Mokveld (marcel@clicknl.nl) (vragen over de regeling en voorwaarden) of Lars Brouwer (lars@clicknl.nl) (vragen over de thema’s en inhoud van projecten).

 • Kennis

ZIJ GINGEN JE VOOR

 • Stress
  Maastricht University

  FieldLAB – Lead and Deal with Stress

 • trein
  Universiteit Utrecht

  HUPLAN de mens centraal

 • Festival avond
  BUAS

  Experiencing Augmented Reality in Staged Entertainment