Missiegedreven Innovatie

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd, en dat willen we graag blijven. Daarom onderzoeken we welke waarden we als topsectoren kunnen realiseren voor de maatschappelijke uitdagingen, en in welke vorm dat ook tot economische waarde kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de economie en de maatschappij, en het inclusief, gezond en gelukkig houden van de bevolking.

Om dit te faciliteren, heeft Nederland veel te winnen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en sleutelmethodologieën en -technologieën. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken, en tegelijkertijd economische kansen benutten. Dit heeft bij de overheid geleid tot het Missiegedreven Innovatiebeleid, waarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

Vier maatschappelijke thema’s

Binnen het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren ligt de focus op vier maatschappelijke thema’s.

  • Landbouw, water & voedsel;
  • Gezondheid & zorg;
  • Energietransitie & duurzaamheid;
  • Veiligheid.

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Denk aan het ontwikkelen van een efficiënte en duurzame landbouw, CO2-neutrale energiebronnen en genezing van ziektes. Er liggen economische kansen in de aanpak en oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen, en in het verlengde daarvan in de verdere ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. De export van deze oplossingen en technieken bieden kansen voor ons verdienpotentieel. En omdat wij als creatieve industrie mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de wereld van morgen, mogen wij hier niet ontbreken.

De topsector als partij

De maatschappelijke uitdagingen staan centraal in de concrete missies die de departementen opstellen. Dit doen zij in nauw overleg met relevante bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Per thema wordt er door de negen topsectoren samen een integrale kennis- en innovatieagenda ontwikkeld. Vanuit de topsector Creatieve Industrie is CLICKNL hierbij betrokken, en werken we de komende periode actief aan het leggen van de verbinding van deze separate agenda’s met de KIA van de Creatieve Industrie. Door in gesprek te zijn met de overheid, met professionals en onderzoekers uit de creatieve industrie en met andere sectoren, helpen wij om kansen te creëren voor de creatieve industrie om aan te haken. Zodat we samen beter mee kunnen helpen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Meer weten over het Missiegedreven Innovatiebeleid of de negen topsectoren? Klik hier!