Key Enabling Methodologies

Betaalbare zorg, zuinig omgaan met grondstoffen en natuur, minder uitstoot van broeikasgassen, betaalbare en duurzame energie. Dat is slechts een kleine greep uit de vele maatschappelijke uitdagingen. Om gericht in te grijpen zijn innovatieve oplossingen nodig. Maar hoe ontwikkelen we deze oplossingen en zorgen we voor de juiste maatschappelijke impact? Daar zijn sleutelmethodologieën voor nodig.

Wat zijn sleutelmethodologieën?
Sleutelmethodologieën, ook wel Key Enabling Methodologies (afgekort KEM’s), zijn belangrijke groepen van methoden en tools waarmee we transitievraagstukken kunnen aanpakken. Het zijn de gereedschappen van de ‘verander-professional’, zoals de consultant, ontwerper of architect die werkt aan het teweegbrengen van verandering. KEM’s zijn een middel en ze geven houvast, structuur en richting in het proces dat verander-professionals doorlopen. KEM’s vertellen hoe we een gezamenlijk doel kunnen formuleren, hoe we dat doel kunnen bereiken en hoe we oplossingen kunnen ontwikkelen. Door KEM’s op de juiste manier in te zetten, zullen de ontwikkelde oplossingen tot de gewenste impact leiden.

De KEM-agenda
Er bestaat een grote collectie van KEM’s die in de dagelijkse praktijk door professionals worden toegepast. Door onderzoek te doen naar hun werking in verschillende contexten worden methoden aangescherpt en doorontwikkeld. Naast deze verbeteringen zijn er ook nieuwe methoden nodig om de complexe uitdagingen van nu aan te kunnen pakken.

CLICKNL lanceert de KEM-website!
We lanceren met veel plezier de splinternieuwe KEM website! Deze heeft als doel creatieve professionals, opdrachtgevers en beleidsmakers informeren en inspireren over ontwerpmethoden die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

BEZOEK DE WEBSITE