Sinds april 2018 laat CLICKNL zich ondersteunen en adviseren door de CLICKNL Programmaraad. Deze raad vertegenwoordigt de creatieve industrie met professionals uit zowel het bedrijfsleven als kennisinstellingen. Haar 21 leden zijn op persoonlijke titel voor de raad gevraagd. De programmaraad komt twee keer per jaar bijeen, en werkt door het jaar heen in kleinere teams aan haar taken.

De belangrijkste taken van de Programmaraad zijn CLICKNL inhoudelijk ondersteunen en adviseren met betrekking tot de uitvoering, monitoring en doorontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda Veerkracht voor de creatieve industrie.

Zo houdt de programmaraad zich bezig met de positionering van de creatieve industrie op relevante strategische thema’s, en met de doorontwikkeling van de drie roadmaps: Design for Change, The Humane Touch en Value Creation, waarin de kennisbehoefte van de creatieve industrie wordt verwoord.

Daarnaast adviseert de programmaraad CLICKNL over de passendheid van programma- en projectinitiatieven binnen de KIA Veerkracht. Met behulp van dit advies besluit het bestuur van CLICKNL over de toekenning van middelen voor deze projectvoorstellen (voornamelijk de PPS-toeslag).

Bezetting:

Berry Eggen (TU Eindhoven) • Conny Bakker (TU Delft) • Emely de Vet (Wageningen University & Research) • Erik Roscam Abbing (Livework studio) • Geke van Dijk (STBY) • Jeroen van den Eijnde (ArtEZ) • Jeroen Raijmakers (Philips) • Kristina Lauche (Radboud Universiteit) - vice-voorzitter • Loes Keijsers (Erasmus Universiteit Rotterdam) • Machteld Kors (UNStudio) • Michael de Kruijf (Greenberry) • Marcel Schouwenaar (The Incredible Machine) • Neele Kistemaker (Muzus) - voorzitter • Pieter Desmet (TU Delft) • Siem Haffmans (Partners for Innovation) • Wijnand IJsselsteijn (TU Eindhoven) • Robert Barnhoorn (Spark Design) • Zakaria Amlal (Gracious)

Voormalige leden

Joost Galjart (Talpa Network) • José van Dijck (KNAW) • Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen) • Pauline van Dongen (Pauline van Dongen) • Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit) • Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam) • Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam)