KIC 2020-2023

NWO heeft voor de periode 2020-2023 een aantal grote thematische calls ontwikkeld. De onderwerpen worden bepaald op basis van geprioriteerde onderwerpen uit de door de topsectoren vastgestelde Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) missiegedreven innovatie.

Voor wie
Onderzoekers (HBO en WO) kunnen een voorstel indienen voor samenwerkingsprojecten met een budget van 750.000 euro tot 4 miljoen euro per voorstel. Cofinanciering van projecten door private en publieke partijen is verplicht en is opgebouwd uit een cash en in-kind bijdrage van de partners. De exacte indieningsvoorwaarden en deadlines verschillen per call en zijn te vinden op de website van NWO.

De creatieve industrie en maatschappelijke uitdagingen
De creatieve industrie is in staat om oplossingen en interventies te ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen, die in de verschillende calls naar voren komen. Daarvoor is reeds een brede kennisbasis aanwezig.

Maar de creatieve industrie heeft ook behoefte aan nieuwe kennis. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe methodes, tools en technologieën. Dat hebben we beschreven in de roadmaps en de onderzoeksagenda Sleutelmethodologieën (KEM-agenda). Voor creatieve bedrijven is het interessant om te participeren in onderzoek dat inspeelt op deze behoeften.

Ben je als onderzoeker geïnteresseerd in zo’n samenwerking of heb je specifieke kennisvragen over onze agenda? CLICKNL kan hierbij adviseren.

De calls

KIC - Kennis- en Innovatieconvenant

Jaarlijks stelt NWO ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie.

Meer informatie vind je op de website van NWO.

In november organiseert NWO een aantal online matchmakingsbijeenkomsten voor de missiegedreven programma's van het KIC. Lees meer!