KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA

De creatieve industrie versterkt het innovatieve vermogen van Nederland, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de wetenschap, en is mede daarom een van de negen Nederlandse topsectoren.

Een sterke creatieve industrie is een belangrijke partner die de noodzakelijke verbindingen met en tussen andere sectoren legt, om zo samen antwoorden te geven op maatschappelijke en economische opgaven. Het creatieve vermogen en de unieke werkwijze van de creatieve industrie bieden ons land de kans om tot onmisbare innovatieve doorbraken te komen.

Om deze bijdrage aan onze economie en maatschappij – ook in de toekomst – te realiseren is een stevige kennisbasis nodig. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol en bijdrage van de creatieve professional verandert. Daarom is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in het versterken van haar kennisbasis. Deze Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2020-2023 (online document) formuleert wat daarvoor nodig is, om zo te komen tot een veerkrachtige en relevante creatieve sector.

Oude versie van de Kennis- en Innovatieagenda zijn op deze pagina te vinden.

Veerkracht KIA 2020 2023 Cover iStock-688059996
Veerkracht

KIA 2020-2023

Om als creatieve industrie met slimme, passende en originele interventies te komen die mensen verleiden en hen in beweging brengen, maar ook om een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, is continu nieuwe kennis nodig.

Daarom is vanaf januari 2020 de nieuwe KIA 2020-2023 van kracht: een doorontwikkeling van de KIA 2018-2021. Met een beter beeld van de huidige kennis, de impact van de creatieve industrie en een verdere ontwikkeling van de roadmaps. Download hem bovenaan deze pagina, of lees hem hier. De bijbehorende cases vind je hier.

innovatie robot death life ddw

2019: missiegedreven innovatie

In 2019 ontwikkelde CLICKNL samen met andere topsectoren vier integrale Kennis- en Innovatieagenda's rondom de thema’s: Veiligheid, Gezondheid en zorg, Energietransitie en duurzaamheid en Landbouw, water en voedsel. Deze thema's komen voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid van de overheid. CLICKNL werkt de komende periode actief aan het leggen van de verbinding van deze separate agenda’s met de KIA van de Creatieve Industrie.

Lees meer >

Roadmaps

De kennisbasis van de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector Creatieve Industrie is uitgesplitst in drie lijnen, of roadmaps, die elkaar complementeren.

  • Design for Change: strategieën om mensen in beweging te krijgen door hen te motiveren en hun gedrag te beïnvloeden en te stimuleren.
  • The Humane Touch: strategieën voor het binden en verbinden, vertrouwen wekken en empoweren van mensen in relatie tot de toenemende complexiteit van producten en diensten.
  • Value Creation: strategieën voor het realiseren van oplossingen en nieuwe proposities; kennis over innovatiekracht en ontwerpende skills.

Voor alledrie de roadmaps geldt dat ze multidisciplinair van aard zijn en een beroep doen op input en kennis vanuit zowel de technische en ICT-wetenschappen als de sociale en geesteswetenschappen. In de praktijk van de creatieve professional valt de thematische kennis samen.

Lees meer over roadmaps en kennisontwikkeling >