Virtual Reality & Augmented Reality

Fieldlab: Virtual Worlds

In het Fieldlab Virtual Worlds worden virtuele omgevingen ingezet om met name maatschappelijke vraagstukken op te lossen en daarmee nieuwe inzichten en kennis te verwerven. Hierbij valt te denken aan nieuwe vormen van storytelling, 3D-reconstructies, nieuwe vormen van tentoonstellingen maken en journalistiek, en een nieuwe beleving van ruimtelijk & industrieel erfgoed, maar ook de technische en methodologische kant blijft niet onderbelicht.

Het fieldlab wordt ingericht als “pop-up lab” waar creatieve professionals met elkaar en samen met onderzoekers kunnen werken aan industrieel onderzoek. Creatieve professionals kunnen daar experimenteren met nieuwe Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality technologie en daarmee nieuwe toepassingen ontwerpen met erfgoed en/of voor de erfgoedsector.

Virtual Worlds wordt door CLICKNL gecoördineerd. Partners zijn het Meertens Instituut, iMMovator en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook zal worden samengewerkt met diverse musea, erfgoedinstellingen en VR-bedrijven als Mediamonks, Dropstuff en Waag Society. Het FieldLab wordt gevestigd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en zal een sterke binding met de regio hebben.

 • FieldLab: VirtualWorlds - VR Days

  Dit zijn de zes geselecteerde projecten

 • Featured image: Eerste meetup Fieldlab Virtual Worlds
  Kennismaking Erfgoed en VR

  Eerste meetup Fieldlab Virtual Worlds

 • Fieldlab Virtual Worlds Call: Drawing Room van Zesbaans

  Eerste Call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR

 • Expertsessie Virtual Worlds op Media Jaarcongres

 • Featured Image: Cultureel Erfgoed in Virtual Reality

  Aanvraag Fieldlab Virtual Worlds

 • vr

  Cultureel Erfgoed in Virtual Reality