Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen. Je kunt een aanvraag indienen tot en met 30 september 2021 12:00 uur.

Wat is een circulair ketenproject?
In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. Je ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kun je dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen op de website van RVO (zie hieronder).

Budget
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van jou als ondernemer. Het gaat hier om jouw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen. Voor 2021 is het totale subsidiebedrag (het subsidieplafond) € 4.500.000.

Voor meer info en de voorwaarden, kijk op de website van RVO.

Tags: