Programmaraad Geinstalleerd

Vol trots presenteert CLICKNL haar Programmaraad, die afgelopen dinsdag 24 april is geïnstalleerd! Deze raad, bestaande uit onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie, begeleidt het doorontwikkelen van de Kennis- en Innovatieagenda waarmee de sector sterker wordt. “Deze strik op de verbinding van de wetenschap en de creatieve industrie is een erg belangrijk moment."

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) geeft richting aan de kennisontwikkeling voor de creatieve industrie. Het is een levend document, wat de komende tijd zal worden doorontwikkeld. Om de doorontwikkeling én uitvoering in goede banen te leiden, heeft CLICKNL een programmaraad in het leven geroepen. De inhoudelijke adviezen van deze Programmaraad dragen bij aan het versterken van het innovatief vermogen van de creatieve industrie, waardoor de sector wordt versterkt.

CLICKNL is trots op haar Programmaraad, die een representatieve vertegenwoordiging van de creatieve industrie vormt. De eenentwintig leden van de raad zijn gevraagd op persoonlijke titel en hebben een achtergrond als ondernemer, creatieve professional of onderzoeker. Voorzitter van de Programmaraad is Erik Roscam Abbing van Livework studio. Kristina Lauche, werkzaam aan Radboud Universiteit, is vice-voorzitter.

Installatie
De installatie van de Programmaraad vond plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Directeur-generaal Cultuur en Media Barbera Wolfensberger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikte een symbolische KIA met lege pagina’s uit aan voorzitter Erik Roscam Abbing, om de komende jaren aan te werken. Barbera: “Deze strik op de verbinding van de wetenschap en de creatieve industrie is een erg belangrijk moment voor de sector. De creatieve industrie kan baat hebben bij een wetenschappelijker benadering, maar de wetenschap kan leren van de mensgerichtheid en manier van denken van de creatieve industrie. Dat kan elkaar ontzettend versterken.”

Plaatsvervangend boegbeeld Jann de Waal van de topsector Creatieve Industrie sprak ook lovende woorden over de Programmaraad: “CLICKNL heeft een aantal rollen; het ontwikkelen van de kennisbasis van de creatieve professional, het multidisciplinair denken in plaats van monodisciplinair benaderen van vraagstukken, en om als makelaar de creatieve industrie en het onderzoek aan elkaar te verbinden. En vanuit daar hebben we jullie, als brede denkers, heel hard nodig”. Programmaraadvoorzitter Erik reageerde: “We zitten hier omdat we hier allemaal erg graag aan willen meehelpen.”

Doorontwikkeling van de KIA
De KIA is ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers, ondernemers en creatieve professionals. Ze geeft richting aan de innovatie- en onderzoeksambities voor de creatieve industrie en is een onderlegger voor het programmeren en financieren van onderzoeks- en innovatietrajecten, waaraan creatieve professionals en onderzoekers mee kunnen doen. Het is daarmee een belangrijk document waaruit veel kansen voortvloeien.

overhandiging KIA 2020-2022
Directeur-generaal Barbera Wolfensberger overhandigt de lege KIA aan Programmaraadvoorzitter Erik Roscam Abbing.

Bezetting
De Programmaraad bestaat uit de volgende leden: Berry Eggen (TU Eindhoven), Conny Bakker (TU Delft), Emely de Vet (Wageningen University & Research), Erik Roscam Abbing (Livework studio), Geke van Dijk (STBY), Jeroen van den Eijnde (ArtEZ), Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit), Jeroen Raijmakers (Philips), Joost Galjart (Talpa Network), José van Dijck (KNAW), Kristina Lauche (Radboud Universiteit) Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen), Machteld Kors (UNStudio), Marcel Schouwenaar (The Incredible Machine), Neele Kistemaker (Muzus), Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam), Pauline van Dongen (Pauline van Dongen), Pieter Desmet (TU Delft), Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht), Siem Haffmans (Partners for Innovation) en Wijnand IJsselsteijn (TU Eindhoven).

Tags: