Open call: HiTMaT

Tussen 6 april en 18 mei kunnen onderzoeksvoorstellen voor de HiTMaT call 2021 ingediend worden. In de HiTMaT kunnen publiek-private samenwerkingen 25.000 euro 'kiemgeld' winnen voor een onderzoek naar high tech innovaties als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en missies. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 7 april tot uiterlijk 18 mei 2021, 14.00 uur CEST.

Vijf thema's staan centraal:
• Gezondheid & zorg
• Klimaat & circulaire economie
• Veiligheid
• Mobiliteit & landbouw
• Water & voedsel

Van Cybersecurity tot circulair bouwen
Onderwerpen die in de onderzoeksvoorstellen aan bod komen zijn onder andere cybersecurity by design, ultrasone hersenmodulatie, optimalisatie van verkeersdoorstroming in de stad, extractie van stikstof verbindingen uit dierlijke mest en eco-efficiënt en circulair bouwen.

De call
HiTMaT staat voor: Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s. Het is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland. In 2020 zijn 60 onderzoeksvoorstellen ingediend, waarvan er 15 genomineerd zijn en uiteindelijk 10 projecten €25.000 kiemgeld wonnen.

Wie heeft er dit jaar de beste ideeën?

Indienen
Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 7 april via de website van Holland Hightech. De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, 14.00 uur CEST.

Achtergrond van de call
Het TKI HTSM en de topsector HTSM hebben in hun KIA 2018-2021 per maatschappelijk thema de innovatie-uitdagingen op een rij gezet. Deze thema’s relateren aan het nieuwe missie-gedreven overheidsbeleid waarin maatschappelijk relevante thema’s in missies en kennis-innovatie-agenda’s (KIA’s) worden vormgegeven.

Indieners van een projectvoorstel maken kans op een bedrag van € 25.000 aan kiem-geld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan een van de 5 maatschappelijke thema’s. In het publiek-privaat samenwerkingsproject moeten minimaal één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer samenwerken. Financiering wordt toegekend voor één jaar.

Tags: