Onderzoeksresultaten 2020

Resultaten van de DRIVE 2020 thema's

In 2020 voerden Design United onderzoekers inventariserende onderzoeken uit voor vijf World Design Embassies, binnen de maatschappelijke thema’s van DRIVE. Waar staan we en wat weten we al van deze thema’s? Ben je benieuwd naar de resultaten? Bekijk de verslagen hieronder!

De samenwerking met de World Design Embassies vormde een onderdeel van het Design Research & Innovation Festival DRIVE 2020. Met DRIVE gaan we samen met Design United elk jaar op zoek naar nieuwe kennis en innovatieprojecten voor en met de creatieve industrie. Design United is de samenwerking van de ontwerpopleidingen van de vier Nederlandse Technische Universiteiten.

Kennis over maatschappelijke uitdagingen
Wat weten we allemaal al omtrent bijvoorbeeld circulair & biobased bouwen, en alle materialen? Of van het mee laten denken van burgers, over zorg? Wie werken er zoal aan het vergroten van die kennis, en welke kennis missen we nog? Door in kaart te brengen wat de wetenschap al weet en waar de expertise zit, kunnen betere toepassingen worden ontwikkeld. Daarmee kan toekomstig onderzoek worden versterkt en aangescherpt. Bijvoorbeeld door de partners in de Embassies zelf!

Meer weten over deze onderzoeksresultaten, de context van deze onderzoeken en de thema’s van DRIVE? Schrijf je in voor de DRIVE-nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

De verslagen

Challenges in Mobility Research
Een inventarisatie van onderzoeksprojecten in de complexe wereld van mobiliteit.

Katinka Bergema & Sicco C. Santema
Technische Universiteit Delft

Presentatie
Lijst met onderzoeksprojecten


Circularity and Biobased Materials in Architecture and Design
Een onderzoek naar kennis over materialen, componenten en processen, kennishiaten en uitdagingen.

Juliette Bekkering, Cristina Nan & Torsten Schröder
Eindhoven University of Technology

Presentatie
Rapport


Citizen Science to Design for Health
Een onderzoek naar kennis over het doen van zorg-gerelateerd onderzoek, in samenwerking met burgers.

Sabine Wildevuur - Universiteit Twente
Paulien Melis - Studio Junctuur

Presentatie
Rapport


Creatieve aanpak ondermijning
Een inventariserend onderzoek naar de cross-over tussen de creatieve industrie en de veiligheidssector

Nynke Tromp
Albert Kingma
Technische Universiteit Delft

Presentatie
Rapport


(Drinking) Water in Brabant: Opportunities for Abundance
Een onderzoek naar kennis over het waterniveau van Noord-Brabant op lange termijn en kansen voor de creatieve sector om bij te dragen aan waterovervloed.

Pim de Jager, Huub Rijnaarts , Xiaomeng Zhou - Wageningen University
Stijn van Terwisga - TU Delft

Presentatie
Rapport


Meer over DRIVE

Tags: