25 NWA-routes zijn leidend

NWO: call uitvoering Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes.

Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is 52,2 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018.

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat). De aanvragen kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend: 500.000 - 2 miljoen euro, 2 - 5 miljoen euro en 5 - 10 miljoen euro.

Criteria
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

  • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  • Kwaliteit van het consortium;
  • PotentiĆ«le wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken
    Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

Wanneer
Vanaf 2 juli is het mogelijk om een vooraanmelding in ISAAC in te dienen.

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 11 september 2018, om 14:00 uur CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 december 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

Kijk voor meer informatie op de website van de NWO.

Tags: