Nieuw event: Exceed - Expand

Op dinsdag 26 september organiseren we in het Centraal Ketelhuis te Amersfoort, tussen 13.00 en 18.00, een evenement voor het hele Exceed-netwerk! Nu de eerste focusthema’s bekend zijn, is het tijd om het netwerk uit te breiden, de gedachten te toetsen, ons voor te bereiden op de onderzoekscall vanuit NWO en de onderlinge kennisdeling op gang te brengen. Meld je aan!

Aankomende periode gaat een drietal werkgroepen van start rondom thema’s waar we als Exceed dan wel experimenten op willen definiëren, dan wel anderszins aan willen gaan bouwen. De eerste inzichten en ideeën die deze werkgroepen verkrijgen, leggen we op 26 september graag aan jullie voor. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

  • regelvrije of regelluwe omgevingen;
  • financiering van labs op de langere termijn;
  • kennisoverdracht tussen en over experimenteeromgevingen.

Aansluiting met het mkb
Naast de thema’s van de werkgroepen, willen we op deze dag aandacht besteden aan het mkb in en om experimenteeromgevingen. Ondanks dat experimenteeromgevingen triple of zelfs quadruple helixverbanden zijn, blijkt uit evaluaties telkens weer dat de aansluiting tussen experimenteeromgeving en de private sector, en in het bijzonder het mkb, te wensen overlaat. Private partijen die wel willen, lukt het lang niet altijd om aansluiting te vinden bij een relevante experimenteeromgeving. Waarom is dat? En hoe kunnen we deze situatie structureel verbeteren?

Programma
Na een plenair deel waarin we updates delen over de stand van zaken van het programma en een korte inleiding in de inhoudelijke thema’s geven, gaan we in verschillende rondes in break-outs bezig met de thema’s van de werkgroepen en de aansluiting van het mkb. We komen plenair terug om onder het genot van een drankje bevindingen te delen, en verder met elkaar kennis te maken.

We kijken ernaar uit jullie te mogen ontvangen. Ken je meer relevante partijen die dit event mogelijk interessant zouden vinden? Stuur het evenement en de uitnodiging dan door. In verband met een van de thema’s worden in het bijzonder extra aanmeldingen vanuit het mkb gewaardeerd!

Locatie & Tijd
Dinsdag 26 september, 13.00 - 18.00 inclusief borrel
Centraal Ketelhuis, Soesterweg 320, 3812 BH Amersfoort (10 minuten lopen van Amersfoort Centraal Station)

Geef je hier op voor deze middag


Exceed is op 8 maart 2023 van start gegaan als nieuw programma en hét nieuwe netwerk van experts en ervaringsdeskundigen rondom experimenteeromgevingen. Het programma, dat voluit Expert Coalition for Experimental Environment Development heet, is een initiatief van verschillende topsectoren en samenwerkingspartners uit het Kennis- en Innovatieconvenant. Als onderdeel van het programma is er momenteel een onderzoekscall in voorbereiding rond experimenteeromgevingen als methodologie, vanuit NWO.

Interesse in deelname aan een werkgroep? Laat het ons weten!
Meer weten over Exceed? Bekijk deze pagina.

Tags: