Nieuws

Lancering nieuw programma: EXCEED

CLICKNL heeft op woensdag 8 maart een nieuw programma gelanceerd: Exceed. Met Exceed, een afkorting voor ‘Expert Coalition for Experimental Environment Development’, worden experts en ervaringsdeskundigen rondom experimenteeromgevingen bij elkaar gebracht, en kennis uitgewisseld en verdiept.

Innovatie kan niet zonder experiment. Daarom zijn omgevingen waarin nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkeld, uitgetest, onderbouwd, verfijnd en rijp gemaakt worden voor toepassing, onmisbaar. Deze experimenteeromgevingen, zoals fieldlabs, living labs, proeftuinen, learning communities en meer, zijn talrijk in Nederland en nemen een prominente plek in in het missiegedreven innovatiebeleid als sleutelmethodologie. Toch is de kennis over de optimale inzet en werking ervan, nog grotendeels onontgonnen en verspreid.

Samen met andere topsectoren en samenwerkingspartnerts uit het Kennis- en Innovatieconvenant, zal CLICKNL zich de komende jaren inzetten om te werken aan de opgave om kennis samen te brengen en te verdiepen over het zo effectief mogelijk inzetten van experimenteeromgevingen als innovatieversneller, ten behoeve van de maatschappelijke missies.

Lancering

Op 8 maart kwam een groep van zo’n 40 personen bijeen, om met elkaar de lancering van Exceed te vieren. Na een introductie over het onderwerp als gezamenlijke opgave door programmamanager Martijn Arnoldus, kwamen Bastian Coes, Marjan Kreijns en Marcel Kesselring aan het woord over hun ervaringen met experimenteeromgevingen, respectievelijk ZWINC, The Green Village, en Urban Living Lab Breda. Niet alleen bestrijken zij samen een deel van het pallet van experimenteeromgevingen en sectoren, ook werd een eerste slag geslagen met het definiëren van gezamenlijke uitdagingen, ook met de rest van de aanwezigen.

EXCEED

Het meerjarige programma Exceed legt zich toe op het aanpakken van een viertal uitdagingen:

  • Kennisuitwisseling en -opbouw met goede aansluiting op de praktijk, mede om te voorkomen dat partijen het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden;
  • Benutten van synergie en samenwerking;
  • Support voor meerjarige experimenteeromgevingen, om een duurzaam voortbestaan aan te moedigen, en een betere aansluiting op de langlopende missies van het innovatiebeleid;
  • Het versterken van de aansluiting van, met name, mkb bij experimenteeromgevingen.Overzicht scheppen van bestaande initiatieven, de daar aanwezige expertise en de betreffende focus en toepassingsgebieden.

Meer weten over Exceed en/of aangehaakt blijven? Op deze pagina kun je het programmaplan downloaden en je inschrijven voor updates.


Exceed is een initiatief van diverse topsectoren en samenwerkingspartners uit het zogeheten Kennis en Innovatie Convenant, onder coördinatie van CLICKNL.