Kick-off Innovatielabs

Op 3 juni 2021 vond de kick-off plaats van de verkennende fase van drie innovatielabs voor de culturele en creatieve sector op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie!

Via een besloten livestream werd het startsein van de innovatielabs gegeven door minister van OCW Ingrid van Engelshoven, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Syb Groeneveld, AV Industry consulent Renée van der Grinten, hoofd Onderzoek en Erfgoed bij Beeld en Geluid Johan Oomen, directeur Dutch Design Foundation Martijn Paulen en directeur CLICKNL Bart Ahsmann.

innovatielabs
Doel van deze labs is om de sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de Covid-19 pandemie.

Minister Van Engelshoven stelt voor de innovatielabs (inclusief uitvoeringskosten) € 5 miljoen beschikbaar op advies van de Raad voor Cultuur. De beschikbare middelen komen zoveel mogelijk ten goede van (makers)projecten en voor implementatie van de resultaten in stedelijke cultuurregio’s.

Vanaf eind augustus zijn er open oproepen te verwachten voor elk innovatielab waarvoor projectvoorstellen door de brede culturele en creatieve sector kunnen worden ingediend. Een onafhankelijke commissie zal per innovatielab in november 2021 zo’n 3 tot 6 voorstellen selecteren. Eind juni worden enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Kijk hier voor meer informatie over de Innovatielabs


Foto: Maarten Laupman

Tags: