Immersive Content in de bouw

VR, AR en 3D ervaringen worden steeds vaker ingezet in complexe vraagstukken rond gebiedsontwikkeling en woningbouw. In het VRAR Association Nederlandse sectorreport, vertellen ESRI, Witteveen+Bos, en Dura Vermeer meer over de inzet van VR en AR voor de gebouwde omgeving.

Met de invoering van BIM (building information modelling, een standaard voor digitale bouwmodellen) zijn steeds meer projecten volledig digitaal ontsloten. Dat maakt het makkelijker om projecten in 3D te visualiseren en toegankelijk te maken voor een grotere groep professionals en burgers. Via een VR-headset, of een tablet/telefoon met AR-technologie, kan men zelf door een virtuele ruimte lopen. Hierdoor kan iemand zonder ontwerp achtergrond, vanuit zijn eigen perspectief, verkennen hoe een project ruimtelijk in elkaar zit.

ESRI, een internationale leverancier van software voor geografische informatiesystemen, vertelt hoe haar data ingezet is voor visualisaties bij het Zalmtorenproject in Rotterdam (zie ook afbeelding). Door de structuren in de ondergrond te visualiseren kon iedereen die betrokken is bij de bouw meepraten over de impact van de fundering, of het gebruik van warmte opslag.

Bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos is de inzet van visualisatie een essentiële stap geweest om burgers meer inzicht te bieden in de persoonlijke impact van een bouwproject. Bijvoorbeeld over omleidingen rondom bouwputten: wat wordt je nieuwe route naar de supermarkt? Daarmee wordt het mogelijk tijdig en beter een dialoog te voeren over te maken keuzes. Ook experts zoals politie en brandweer kijken graag vroegtijdig mee bij bouwprojecten waar Witteveen+Bos bij betrokken is. Zo kunnen ze in een tunnelproject aanwijzingen geven over de locatie van vluchthavens of camera’s. Kostbare aanpassingen achteraf worden zo voorkomen.

Volgens Dura Vermeer is VR een interessante manier om bewoners in een vroege fase inzicht te geven in hoe hun toekomstige woning eruit komt te zien. Met de enorme uitbreiding van het aantal woningen waar Nederland voor staat, biedt VR meer mogelijkheden voor bewoners om te zien hoe een woning aansluit bij hun persoonlijke wensen.

Meer over Immersive Content

Tags: