Eerste Call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR

Call open: 15 september 2017

Het indienen van proposals kan tot en met 20 oktober 2017.__

FieldLab Virtual Worlds

Dit Fieldlab is opgezet om kennis en ervaring op te doen over de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context, zowel voor erfgoedinstellingen als voor VR-makers. Dit doen we door kennis te delen, maar ook door concrete proof of concepts uit te laten werken. Voor de realisatie van deze PoCs worden Calls uitgeschreven. Er zijn twee rondes. Deze eerste Call richt zich op 2 projecten.

1ste Call for Proposals

In de eerste Call worden minimaal 2 projecten gehonoreerd. Voor elk project is €10.000 beschikbaar voor private partijen (VR/AR/MR-makers). De matching vanuit de private sector is 50% = €10.000: in extra uren van private partijen, en/of ANBI’s (bv erfgoedinstellingen met ANBI status).

Wie mag indienen?

De aanvraag wordt ingediend door een Erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker. Voor VR/AR/MR-makers bestaat er eventueel de mogelijkheid om het project op te toppen via de MIT regeling.

Randvoorwaarden aanvragen

 • Deadline: de call is open van 15 sept t/m 20 oktober 2017
 • VR Bedrijven mogen maar 1 opdracht accepteren
 • Omvang: Ten hoogste 3 A4, zie aanvraagformulier, met beschrijving van doel, resultaten (deliverables), onderzoeksgroep (betrokken partijen en hun taken binnen project), planning en begroting.
 • Het beschikbaar budget is maximaal € 10.000. Benodigde private matching 50%: € 10.000. Het totale budget voor een project bedraagt dus € 20.000. Voor matching komen in aanmerking private bijdragen en bijdragen van ANBI’s.
 • Het budget kan besteed worden aan een nieuw project, of om een bestaand project te versterken op het punt van VR/AR/MR en erfgoed.

Selectiecriteria

 • Haalbaarheid/uitvoerbaarheid
 • Innovatie
 • Budget
 • Onderzoeksgroep (betrokken partijen)
 • Meerwaarde voor partijen
 • Kennisvermeerdering
 • Duurzaamheid

Selectie

De voorselectie van proposals zal plaatsvinden in de Coördinatiegroep FieldLab Virtual Worlds. De daaruit gekozen projecten mogen hun project pitchen in een zg ‘Dragon’s Den’ tijdens de VR Days (26/27 oktober 2017) in Amsterdam voor een onafhankelijke jury. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende erfgoedinstellingen samen met vertegenwoordigers uit de VR wereld. Diezelfde dag worden de definitieve gehonoreerde projecten bekend gemaakt.

Advies

Vanuit het FieldLab VW geven we advies mbt de aanvraag zoals bijvoorbeeld vragen over partners zoeken, budget, haalbaarheid enz.

Tijdspad 2017-2018

17 augustus: Uitnodiging voor Fieldlab bijeenkomst 14 september, aankondiging call

14 september: Kennismakings bijeenkomst Erfgoed –VR/AR/MR makers

15 september - 20 oktober: Openstelling call en begeleidings traject aanvragers

20 oktober: Deadline aanvragen indienen

20 oktober – 25 oktober: Voorselectie aanvragen

VR days 26/27 oktober: Pitchen aanvragen in Dragon’s Den, beoordeling door onafhankelijke jury; bekendmaking gehonoreerde projecten

Oktober – juni 2018: Looptijd projecten 1ste Call

November/december: Pop-up Lab - Bouwen en experimenteren in Pressure cooker

Maart 2018: Nieuwe Call voor wsl 3 projecten

April 2018: Bekendmaking gehonoreerde projecten

Mei 2018: Pop-up Lab: Bouwen en experimenteren in Pressure cooker

Mei – december 2018: Looptijd projecten 2de Call

Eind 2018: Oplevering eerste projecten

Rapportage

In 2018 zal een evaluatie van de gehonoreerde projecten plaatsvinden op grond van een eindrapport op te stellen door de aanvrager. Tevens presenteren de aanvragers op uitnodiging de resultaten op een van de Meetups van het Fieldlab Virtual Worlds.

Indienen proposals

Zie hier het Aanvraagformulier eerste call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR (pdf).
Het indienen van projectaanvragen via het aanvraagformulier kan tot uiterlijk 20 oktober 2017.

Neem voor meer informatie contact op met Patricia Alkhoven of Maarten Brinkerink.