Eerste Call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR

-Concept-
Call open: 15 september 2017
Het indienen van proposals kan tot en met 10 oktober 2017.

FieldLab Virtual Worlds
Dit Fieldlab is opgezet om kennis en ervaring op te doen over de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context, zowel voor erfgoedinstellingen als voor VR-makers. Dit doen we door kennis te delen, maar ook door concrete proof of concepts uit te laten werken. Voor de realisatie van deze PoCs worden Calls uitgeschreven. Er zijn twee rondes. Deze eerste Call richt zich op 2 projecten.

1ste Call for Proposals
In de eerste Call worden minimaal 2 projecten gehonoreerd. Voor elk project is €10.000 beschikbaar voor private partijen (VR/AR/MR-makers). De matching vanuit de private sector is 50% = €10.000: in extra uren van private partijen, en/of ANBI’s (bv erfgoedinstellingen met ANBI status).

Wie mag indienen?
De aanvraag wordt ingediend door een Erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker. Voor VR/AR/MR-makers bestaat er eventueel de mogelijkheid om het project op te toppen via de MIT regeling.

Randvoorwaarden aanvragen

 • Deadline: de call is open van 15 sept t/m 10 oktober 2017
 • VR Bedrijven mogen maar 1 opdracht accepteren
 • Omvang: Ten hoogste 3 A4, zie aanvraagformulier, met beschrijving van doel, resultaten (deliverables), onderzoeksgroep (betrokken partijen en hun taken binnen project), planning en begroting.
 • Het beschikbaar budget is maximaal € 10.000. Benodigde private matching 50%: € 10.000. Het totale budget voor een project bedraagt dus € 20.000. Voor matching komen in aanmerking private bijdragen en bijdragen van ANBI’s.
 • Het budget kan besteed worden aan een nieuw project, of om een bestaand project te versterken op het punt van VR/AR/MR en erfgoed.

Selectiecriteria

 • Haalbaarheid/uitvoerbaarheid
 • Innovatie
 • Budget
 • Onderzoeksgroep (betrokken partijen)
 • Meerwaarde voor partijen
 • Kennisvermeerdering
 • Duurzaamheid

Selectie
De voorselectie van proposals zal plaatsvinden in de Coördinatiegroep FieldLab Virtual Worlds. De daaruit gekozen projecten mogen hun project pitchen in een zg ‘Dragon’s Den’ tijdens de VR Days (26/27 oktober 2017) in Amsterdam voor een onafhankelijke jury. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende erfgoedinstellingen samen met vertegenwoordigers uit de VR wereld. Diezelfde dag worden de definitieve gehonoreerde projecten bekend gemaakt.

Advies
Vanuit het FieldLab VW geven we advies mbt de aanvraag zoals bijvoorbeeld vragen over partners zoeken, budget, haalbaarheid enz.

Tijdspad 2017-2018
17 augustus: Uitnodiging voor Fieldlab bijeenkomst 14 september, aankondiging call
14 september: Kennismakings bijeenkomst Erfgoed –VR/AR/MR makers
15 september - 10 oktober: Openstelling call en begeleidings traject aanvragers
20 oktober: Deadline aanvragen indienen
20 oktober – 25 oktober: Voorselectie aanvragen
VR days 26/27 oktober: Pitchen aanvragen in Dragon’s Den, beoordeling door onafhankelijke jury; bekendmaking gehonoreerde projecten
Oktober – juni 2018: Looptijd projecten 1ste Call
November/december: Pop-up Lab - Bouwen en experimenteren in Pressure cooker
Maart 2018: Nieuwe Call voor wsl 3 projecten
April 2018: Bekendmaking gehonoreerde projecten
Mei 2018: Pop-up Lab: Bouwen en experimenteren in Pressure cooker
Mei – december 2018: Looptijd projecten 2de Call
Eind 2018: Oplevering eerste projecten

Rapportage
In 2018 zal een evaluatie van de gehonoreerde projecten plaatsvinden op grond van een eindrapport op te stellen door de aanvrager. Tevens presenteren de aanvragers op uitnodiging de resultaten op een van de Meetups van het Fieldlab Virtual Worlds.

Indienen proposals
Zie hier het Aanvraagformulier eerste call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR (pdf). Het indienen van projectaanvragen via het aanvraagformulier kan tot uiterlijk 10 oktober 2017.

Neem voor meer informatie contact op met Patricia Alkhoven of Maarten Brinkerink.