Dutch Design Foundation aan de slag met De Publieke Ontwerppraktijk

Dutch Design Foundation en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap slaan de handen ineen met PONT, een meerjarige samenwerking rondom de inzet van ontwerpkracht bij maatschappelijke vraagstukken.

“De creatieve industrie moet worden betrokken bij maatschappelijke uitdagingen”, bij velen in de creatieve sector een inmiddels bekende zin uit het coalitieakkoord. Om dit streven kracht bij te zetten investeert staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media negen miljoen euro in een driejarig programma ‘De Publieke Ontwerppraktijk’ (PONT). Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt voor de uitvoering van dit programma samen met Dutch Design Foundation. De organisatie achter onder andere Dutch Design Week, World Design Embassies en What if Lab, zal het programma de komende jaren coördineren en verder uitbouwen, in samenwerking met de creatieve sector en het publieke domein.

Ik ben blij dat we met PONT aan de slag gaan om de impact van ontwerp te vergroten.

“De innovatieve kracht van de ontwerpsector is groot. Creatieve professionals kunnen met hun verbeeldingskracht en expertise een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke opgaven. Dan kan het gaan om complexe opgaven als energietransitie, woonopgave en kansengelijkheid. Ik ben blij dat we met PONT aan de slag gaan om de impact van ontwerp te vergroten. En dat we de samenwerking tussen ontwerpers, ambtenaren, bestuurders en andere experts naar een volgende fase te brengen.’’ - Gunay Uslu

Een duurzame ontwerppraktijk voor het publieke domein

PONT gaat over het vergroten van de impact van een ontwerpende aanpak bij maatschappelijke opgaven. In de praktijk wordt deze aanpak nog te vaak eendimensionaal ingezet, waardoor het potentieel van ontwerp nog lang niet altijd voldoende wordt benut. Als lerend, iteratief programma, richt PONT zich op het verder professionaliseren en emanciperen van de ontwerpsector zodat zij volwaardige samenwerkingspartner en adviseur van overheden wordt. Door het versterken en ondersteunen van de ontwerppraktijk, het leren van concrete casuïstiek, het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe aanpakken en door reflectie over en het breed en effectief delen en beschikbaar stellen van werkende mechanismen, beoogt het programma de ontwerppraktijk voor het publieke domein duurzaam te versterken.

Van initiatief tot lancering

Op maandag 23 oktober, tijdens Dutch Design Week 2023, zal staatssecretaris Gunay Uslu PONT officieel overdragen aan Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation.

“Het is essentieel dat het publieke domein en de creatieve sector elkaar beter weten te vinden én elkaar versterken. Wij zijn ongelooflijk trots met PONT deze rol te mogen vervullen en voelen tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid.” - Martijn Paulen

De komende tijd werkt Dutch Design Foundation aan de programmaopbouw van PONT, opzet van samenwerking met CLICKNL voor de ontwikkeling van een onderzoeksagenda, het samenstellen van het team, de opzet van de eerste programma-activiteiten in het najaar en de organisatie van de lancering op 23 oktober.

Wil je meer weten over PONT? Klik hier.


Over Dutch Design Foundation
Dutch Design Foundation is ervan overtuigd dat ontwerpers essentieel bijdragen aan het mooier, duurzamer en socialer maken van onze wereld. We zijn optimistisch, maar erkennen de huidige vraagstukken en de ernst daarvan. Wij geloven in de voorwaartse denk- en doekracht van ontwerpers en creëren daar ruimte voor.

Tags: