De mensen achter CLICKNL: Wim Westera

Wie zijn de mensen die zich iedere dag vol enthousiasme inzetten voor het versterken van de creatieve industrie en het aanjagen van betekenisvolle innovaties? Wat zien zij als de grote uitdagingen voor de creatieve industrie en wat zijn hun persoonlijke drijfveren? Deze keer: Wim Westera, hoogleraar Learning Media bij het Welten-instituut en coördinator van het nieuwe DGA Gaming Fieldlab. “Games zijn innovatieversnellers.”

Waarom moest er een fieldlab rond gaming komen?
“De game-industrie zou veel meer profijt kunnen hebben van samenwerking met onderzoekers. Onderzoekers doen veel grensverleggend werk, maar hebben niet altijd oog voor wat er leeft en nodig is in de industrie. Game-bedrijven hebben op hun beurt niet altijd goede toegang tot de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Dat is natuurlijk heel jammer en dat is een van de dingen waar we met het fieldlab wat aan willen doen. Zo zullen we een aantal onderzoeksprojecten ondersteunen en bijeenkomsten organiseren waarin onderzoekers en professionals ideeën met elkaar uitwisselen over game-onderzoek. Ook willen we concrete resultaten laten zien. We willen niet alleen laten zien hoe de industrie gebruik kan maken van onderzoeksresultaten, maar ook hoe de industrie de onderzoeksthema’s kan beïnvloeden.”

“Daarnaast fungeren games vaak als een soort innovatieversnellers en is het dus lonend om hierin te investeren. Games zijn aan de ene kant complexe digitale dragers waarin allerlei technologieën een plaats kunnen vinden, zoals sensoren, robotica, AI, VR, AR en IoT: heel geschikt dus om nieuwe dingen uit te proberen. Daarom is het belangrijk dat allerlei actuele concepten en technologieën uit het onderzoek hun weg vinden naar games. Aan de andere kant worden games steeds vaker ingezet als oplossing op allerlei terreinen zoals onderwijs en zorg. Ze hebben dus een centrale rol tussen geavanceerde technologie aan de ene kant en toepassingsgebieden aan de andere kant.”

De game-industrie zou veel meer profijt kunnen hebben van samenwerking met onderzoekers

Daarnaast is er onlangs een eerste call gelanceerd vanuit het fieldlab. Kun je daar wat meer over vertellen?
“We willen ons met deze eerste call richten op game-software en hulpmiddelen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om het proces van game-ontwerp en -ontwikkeling te verbeteren. De focus ligt daarbij op twee actuele thema’s. Ten eerste kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, of AI): we willen naar slimme toepassingen die tot slimmere, betere games leiden. Het tweede thema is hergebruik van software. Vaak willen programmeurs alles zelf maken, terwijl het veel tijd kost om iedere keer het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Het zou mooi zijn om een bibliotheek te hebben met allerlei kant-en-klare software-elementen die ontwikkelaars zo van de plank kunnen pakken.”

De aandacht rond en de ontwikkeling van serious games lijkt de laatste jaren in opkomst. Ligt hier dan ook jullie focus?
“Serious games zijn inderdaad sterk in opkomst, maar het is zeker niet zo dat we ons puur focussen op serious games, want technisch gesproken is het onderscheid met entertainment games niet zo groot. Het fieldlab is er voor de hele game-industrie.”

Waar komt jouw persoonlijke motivatie vandaan om je in te zetten voor de game-industrie?
“Ik vind games als medium erg interessant, vanwege de complexiteit ervan. Er komen zoveel verschillende technologieën en disciplines in samen. Ik vind het boeiend om bezig te zijn met de technologie en de modellering, en te onderzoeken hoe een game zou moeten worden ontworpen om een bepaald effect te creëren. Ook sta ik achter de doelstelling van games om mensen actief bezig te laten zijn en om ze dingen te laten leren. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om de ontwikkeling van de game-industrie verder te brengen en te zorgen dat onderzoekers en bedrijven elkaar beter weten te vinden.”

Wim Westera
Wim Westera