Fieldlab | Game-onderzoek

DGA Gaming Fieldlab

Wereldwijd groeit de game-industrie enorm en games fungeren met hun vernieuwende technologie vaak als katalysator voor innovatie in diverse onderzoeksvelden. Om te zorgen dat ook de Nederlandse game-industrie hiervan profiteert en hierbij kan aanhaken, wil het DGA Gaming Fieldlab de verbinding tussen kennisinstellingen en game-bedrijven versterken, zodat bedrijven meer open staan voor onderzoek en onderzoekers meer oog hebben voor praktische vragen en problemen.

Met dat doel organiseert het Gaming Fieldlab bijeenkomsten gericht op netwerken, matchmaking en kennisdeling, met name voor het mkb, en zorgt het voor (mede-)financiering van onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen samenwerken met de industrie. Daarnaast laat het fieldlab gezamenlijke onderzoeksprojecten en vernieuwende concepten zien die relevant zijn voor diverse toepassingen, zoals in de zorg en het onderwijs.

Binnen het game-onderzoek richt het fieldlab zich specifiek op het thema ‘herbruikbare game Artificial Intelligence (AI). Game AI is gericht op het benutten van AI voor gameontwikkeling en gamegedrag. De focus op game AI past in een internationale trend. Niet alleen zijn ontwikkelingen in gaming en kunstmatige intelligentie al sinds de eerste schaakcomputer (1950) nauw met elkaar verbonden, maar de Europese Commissie heeft AI recentelijk ook tot topprioriteit bestempeld in reactie op grote investeringen in onder meer Singapore, Korea, Canada, de VS en China. Daarnaast wordt hergebruik van software internationaal gezien als belangrijke stap om tot harmonisatie, standaardisatie en efficiëntieverbetering te komen – want wat kan worden hergebruikt, hoeft niet te worden ontwikkeld. Ook bevordert hergebruik de kennisdeling en samenwerking tussen partijen. De resultaten van het fieldlab komen daarmee direct ten goede aan de sector als geheel.

Het DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking van DGA, Open Universiteit en de RAGE Foundation, en wordt gesteund door CLICKNL.

Volg het DGA Gaming Fieldlab ook via LinkedIn!

 • iStock gaming game entertainment

  DGA Gaming Fieldlab: de projecten

 • iStock game computer laptop

  Gaming Fieldlab: Call for research proposals

 • iStock gaming game smartphone mobiele telefoon

  Gaming fieldlab: second call for research proposals

 • Wim Westera

  De mensen achter CLICKNL: Wim Westera