Fieldlab | Game-onderzoek

DGA Gaming Fieldlab

Wereldwijd groeit de game-industrie enorm en games fungeren met hun vernieuwende technologie vaak als katalysator voor innovatie in diverse onderzoeksvelden. Om te zorgen dat ook de Nederlandse game-industrie hiervan profiteert en hierbij kan aanhaken, wil het DGA Gaming Fieldlab de verbinding tussen kennisinstellingen en game-bedrijven versterken, zodat bedrijven meer open staan voor onderzoek en onderzoekers meer oog hebben voor praktische vragen en problemen.

Met dat doel organiseert het Gaming Fieldlab bijeenkomsten gericht op netwerken, matchmaking en kennisdeling, met name voor het mkb, en zorgt het voor (mede-)financiering van onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen samenwerken met de industrie. Daarnaast laat het fieldlab gezamenlijke onderzoeksprojecten en vernieuwende concepten zien die relevant zijn voor diverse toepassingen, zoals in de zorg en het onderwijs.

Binnen het game-onderzoek richt het fieldlab zich specifiek op het thema ‘herbruikbare game Artificial Intelligence (AI). Game AI is gericht op het benutten van AI voor gameontwikkeling en gamegedrag. De focus op game AI past in een internationale trend. Niet alleen zijn ontwikkelingen in gaming en kunstmatige intelligentie al sinds de eerste schaakcomputer (1950) nauw met elkaar verbonden, maar de Europese Commissie heeft AI recentelijk ook tot topprioriteit bestempeld in reactie op grote investeringen in onder meer Singapore, Korea, Canada, de VS en China. Daarnaast wordt hergebruik van software internationaal gezien als belangrijke stap om tot harmonisatie, standaardisatie en efficiëntieverbetering te komen – want wat kan worden hergebruikt, hoeft niet te worden ontwikkeld. Ook bevordert hergebruik de kennisdeling en samenwerking tussen partijen. De resultaten van het fieldlab komen daarmee direct ten goede aan de sector als geheel.

de projecten

DGA Gaming Fieldlab has issued a call for research proposals which has resulted in the funding of five projects. Each of these projects connects a games company to an educational institution in a consortium to conduct research. These consortiums will work together for a duration of two years and will present their progress at regular intervals.

DGA Gaming Fieldlab is a collaboration between Dutch Games Association and CLICKNL that supports the Dutch games industry by accommodating research-industry collaborations. It has acquired funds for joint research into advanced game technologies and associated methodologies that aim to bring game design and development to the next level. To strengthen the game development community the DGA Gaming Fieldlab arranges research-industry meetings for discussion and knowledge sharing. Furthermore, the DGA Gaming Fieldlab offers guidance and advice regarding game research and takes up a matchmaking role between game professionals and researchers.

iStock game computer laptop
Amsterdam University of Applied Sciences

A Digital Prototyping Tool for Card Game Design

The tool supports the creation of a wide variety of card games, ranging from variations on existing card games like Poker, UNO and Hanabi, to conceptual Card Decks for supporting design tasks. The tool allows the easy creation of card decks, including simple designs for numbers, colours, names, figures, etc., but also the rule-sets of the games. The tool also offers support for playing and playtesting the game on screen.

iStock-639001852 ipad jongen boy game huis
Amsterdam University of Applied Sciences

Didactics-Driven Development

The applied research proposal “Didactics-Driven Development” addresses the problem of validation of Applied Games, in particular Serious Games with specific didactic goals and intended outcomes. The project aims at establishing a methodology and a tool for the systematic validation of applied educational games. The tool will support making explicit didactic concerns, and monitoring and measuring the actual educational outcomes, during the development process.

iStock telefoon game smartphone
Utrecht University

Quality of assessment of sequences of choices in serious games

How can we use or adapt psychometric techniques to determine the quality of assessment of sequences of user interactions in serious games? We will first develop a format for representing the kind of sequences of interactions that are assessed in serious games. Then we will adapt techniques from psychometry to determine methods and develop software that analyses sequences of interactions.

iStock virtual reality VR VR-bril educatie
Utrecht University

VReye!

Children with developmental coordination disorder (DCD) experience problems with learning and performing motor skills. In this cross-sectoral research-industry collaboration, we will research how a hybrid VR-gaming intervention called VReye! can facilitate a knowledge transfer towards sustainable cycling behavior for children with DCD.

Het DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking van DGA, Open Universiteit en de RAGE Foundation, en wordt gesteund door CLICKNL.

Volg het DGA Gaming Fieldlab ook via LinkedIn!


Voor dit fieldlab wordt PPS-toeslag ingezet.

Meer toegekende PPS-projecten

  • Wim Westera

    De mensen achter CLICKNL: Wim Westera