Human Capital

NWO-call 'Human Capital - Future of Work' nu open

Hoe kan werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal worden ingericht? Meer specifiek, hoe kan een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) Learning Community op een zodanige manier worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van zijn? Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover de nieuwe call 'Human Capital - Future of Work' kennis en inzichten wil vergaren.

Deze call omvat publiek-private samenwerking in topsectorverband (Logistiek, Creatieve Industrie, Sociale Infrastructuur Agenda). In de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren worden leer-werkverbanden en het leven lang leren en ontwikkelen verbonden in het concept: Learning Communities (LC's).

De doelstelling van deze call is nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Meer specifiek, hoe een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) LC op een zodanige manier kan worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van uit maken. Tevens beoogt de call nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe inrichting van een LC kan bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

De call roept op tot onderzoek binnen Learning Communities. Uitsluitend onderzoek in de logistieke sector kan worden gefinancierd. Mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs moet hierbij worden betrokken én de leer-werkverbanden moeten in ruime mate karakteristieken vertonen die overeenstemmen met Learning Communities.

Voor wie?
Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs, financiering aanvragen.

Als minimumvereiste geldt voor ieder consortium dat er tenminste één universitaire onderzoeksgroep en één opleidingsinstelling (mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs) meedoet. Uiteraard zijn ook één of meerdere bedrijven uit de logistieke sector betrokken. HRM verbonden aan de deelnemende bedrijven (of bedrijf) moet met een herkenbare rol participeren in het consortium.

Gegeven het doel van de call is de voorwaarde dat een consortium multidisciplinair is.

Wanneer?
Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor aanvragen is op dinsdag 10 september 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Matchmaking
Op 12 juni vindt er een matchmakingsbijeenkomst plaats over deze call.

Meer informatie over deze call vind je op de website van NWO.

Tags: