Voor ondernemers en onderzoekers

Living labs voor duurzame bedrijfsovername

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein.

Doel

In december 2019 voerde Regieorgaan SIA al eerder een subsidieregeling Living labs voor duurzame bedrijfsovername in het groene domein uit. Binnen die call zijn toen 6 living labs gefinancierd. De focus van die call for proposals lag op het proces van begeleiden van een bedrijfsovername, waarin onder meer de sociaal-emotionele aspecten en het financieel traject van cruciaal belang zijn.

In de toen opgezette living labs is gewerkt aan het optimale model voor de infrastructuur waarmee jonge ondernemers ondersteund kunnen worden in het traject van overname van een agrarisch bedrijf.

Het doel van Living labs voor duurzame bedrijfsovername, indieningsronde september 2022, is dat in elk nieuw beoogd project het geheel aan gevormde adviezen uit alle living labs uit de eerdere call waar mogelijk in de praktijk worden toegepast en op hun werkzaamheid worden beoordeeld. Waar het van toegevoegde waarde is, kunnen kennis en inzichten ook verder uitgewerkt worden.

Living Labs - whitepaper

Met trots presenteren we een whitepaper die ingaat op de term 'living labs' en hoe je deze kunt evalueren. Living labs zijn ingewikkelde samenwerkingsverbanden met meerdere stakeholders, die als doel hebben om innovatie te bevorderen. Een living lab kun je zien als experimenteerruimte. Denk bijvoorbeeld aan een omgeving waarin de witte jas vervangen is door de gewone mens die innovaties in de ‘echte’ wereld test en verbetert. Een levensechte setting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossing. Binnen living labs wordt vaak een ontwerpgestuurde en gebruikersgerichte methodologie toegepast.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor deze subsidieregeling staat op 27 september 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling of een aanvraag indienen? Klik dan hier.

Tags: