Voor onderzoekers

Ondermijnende criminaliteit

Deze call heeft als doel om kennis te ontwikkelen over de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren van ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Deze kennis voedt, en wordt tegelijk ook gevoed door de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en werkwijzen. Door een integrale aanpak vanuit de technische, sociale en geesteswetenschappelijke disciplines door de hele kennisketen heen wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en de weerbaarheid van burgers, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur vergroot. Volledige subsidie aanvragen dienen uiterlijk 06 oktober ingediend te zijn.

Voor wie?
Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Wat aanvragen?
Voor een aanvraag in deze call for proposals kan minimaal € 637.500 en maximaal € 3.400.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 85% van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (zie paragraaf 3.5.5). NWO financiert nooit minder dan 50% van de totale projectomvang.

Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Deadlines

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 21 april 2022, 14:00:00 CET
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 6 oktober 2022, 14:00:00 CET

Meer over deze call

Tags: