Cases uit de KIA 2020-2023

De Kennis- en Innovatieagenda beschrijft de kracht van de creatieve industrie en illustreert die met een divers palet aan voorbeelden. Deze voorbeelden helpen om de impact van het werk van de creatieve professional te laten zien.

De set die hier is gekozen is puur illustratief bedoeld. Zowel bij de selectie als bij de beschrijving heeft de kenniscomponent veel aandacht gekregen: welke kennis is er in het project ontwikkeld, welke Key Enabling Methodologies zijn gebruikt en hoe heeft dat tot meerwaarde geleid?

Daarnaast is er gelet op de betekenis van het voorbeeld voor mens en maatschappij, en specifiek de bijdrage aan de missiethema's, om daarmee de impact van de creatieve industrie te laten zien. Ook is er gekeken naar aspecten van ‘typische’ creatieve projecten, waarbij multidisciplinariteit, schaalbaarheid en tastbaarheid vrijwel altijd een rol spelen. Ten slotte is gelet op een zo groot mogelijke spreiding over de diverse creatieve disciplines.