• Innovatielabs vierkant
  • Titel: Innovatielabs
  • Wat: innovatieve projecten die bijdragen aan een sterke creatieve en culturele sector
  • Inbreng: CLICKNL is verantwoordelijk voor het kennis- en community gedeelte van dit programma
  • Looptijd: 2021 - heden
  • Key words: innovatie
  • Projectpartners: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (penvoerder), Ministerie van OCW, Rijkscultuurfondsen, SIA
  • Website: www.innovatielabs.org

Voor een wendbare en veerkrachtige sector

Innovatielabs

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en ­CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW. De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van oudminister Van Engelshoven van OCW, in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’.

Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.
De minister stelde (inclusief uitvoeringskosten) € 5 miljoen beschikbaar voor Innovatielabs. Dit bedrag moest beschikbaar worden voor projecten van makers en instellingen, om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken.

Na een initiele fase waarin de beoogde focus van Innovatielabs werd getoetst door een drietal kwartiermakers, is er in september 2021 een call opengesteld. Via deze open call hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL een oproep gedaan aan instellingen en makers om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector. Uit de 174 ontvangen voorstellen zijn zestien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen ze uiteenlopende culturele en creatieve disciplines, van film tot service design, en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.

 • Intensieve samenwerking

  Als kers op de kaart zijn er met hulp van financiële middelen van SIA (NWO) een viertal lectoren betrokken bij Innovatielabs, die nadere invulling te geven aan de kennisontwikkeling voor de gehele sector. Deze lectoren en hun assistenten nemen ook deel aan het kennis- & communityprogramma, en organiseren daarnaast meetingen met teams waar nodig of voor beide partijen interessant. Het budget voor deze onderzoekers gaat niet ten koste van de rest van Innovatielabs.

Tweede open call

Mede door de grote interesse in de eerste open call en het succes ervan, is er op aanvraag van OCW in 2022 een tweede call opengesteld met een totaalbedrag van € 7,5 miljoen. Naar verwachting wordt in april 2023 bekend welke projecten in deze tweede editie zullen gaan lopen.