Fieldlab | Effenaar

Fieldlab Sociale Cohesie

Sociale cohesie wordt vaak genoemd als enabler voor verandering. Maar hoe kunnen we sociale cohesie inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom; kunnen we verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen of te herstellen? En welke rol kan de creatieve industrie hierin hebben?

Het Fieldlab Sociale Cohesie, in het poppodium de Effenaar in Eindhoven, gaat met dit onderwerp bezig. In kortlopende onderzoeksprojecten worden deelvragen onderzocht waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen aan de realisatie van complexere transities. Het gaat over de functie en inzet van sociale cohesie bij transities en het teweegbrengen van verandering met behulp van nieuwe technologie, zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

De komende twee jaar zal het fieldlab tien kortlopende, kleinschalige experimenten mogelijk maken om te achterhalen op welke manier en met welk effect nieuwe technologiee╠łn een rol kunnen vervullen in het bevorderen van sociale cohesie en de realisatie van complexere transities. Ontwerpers, hightechbedrijven en onderzoeks- en opleidingsinstellingen werken daarbij nauw samen aan oplossingen die direct in de praktijk worden getoetst.

Foto boven: Patrick Spruytenburg

 • iStock AI Artificial Intelligence digitaal

  Half miljoen euro beschikbaar voor Effenaar Smart Venue-project Chronosphere

 • iStock-494388654 festival mensen people crowd cultuur

  Kick-off Fieldlab Sociale Cohesie

 • Meeting fieldlab social cohesion

  Meeting field lab Social Cohesion

 • Fieldlab sociale cohesie

  Netwerkmeeting 3 Fieldlab Sociale Cohesie