Fieldlab | Effenaar

Fieldlab Sociale Cohesie

Afgerond

Sociale cohesie wordt vaak genoemd als enabler voor verandering. Maar hoe kunnen we sociale cohesie inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom; kunnen we verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen of te herstellen? En welke rol kan de creatieve industrie hierin hebben?

Het Fieldlab Sociale Cohesie, in het poppodium de Effenaar in Eindhoven, gaat met dit onderwerp bezig. In kortlopende onderzoeksprojecten worden deelvragen onderzocht waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen aan de realisatie van complexere transities. Het gaat over de functie en inzet van sociale cohesie bij transities en het teweegbrengen van verandering met behulp van nieuwe technologie, zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

In twee jaar tijd maakt het fieldlab tien kortlopende, kleinschalige experimenten mogelijk om te achterhalen op welke manier en met welk effect nieuwe technologieën een rol kunnen vervullen in het bevorderen van sociale cohesie en de realisatie van complexere transities. Ontwerpers, hightechbedrijven en onderzoeks- en opleidingsinstellingen werken daarbij nauw samen aan oplossingen die direct in de praktijk worden getoetst.

Bekijk ook het interactieve eindverslag


Afgeronde projecten

Grab the rabbit

Grabb the rabbit - Preventie gehoorschade app

Een app om bezoekers bewust te maken voor het dragen van oordoppen tijdens concerten. Spelenderwijs moeten de spelers samenwerken om het verstopte konijn te vangen. Aan de hand van geluid worden signalen afgegeven die de spelers bewust maken van de gevolgen van gehoorschade. Op deze manier proberen Game Solutions Lab en Smart Venue op een plezierige manier bezoekers bewuster te maken van het dragen van gehoorbescherming. Lees meer >

Brainport Connects - Fieldlab sociale cohesie

Brainport Connects

Dit experiment is gericht op het onderzoeken van sociale interacties van mensen die culturele evenementen in de Brainport-regio bijwonen. Wij zijn kennis aan het ontwikkelen voor organisatoren van evenementen over de sociale tevredenheid van hun deelnemers zodat ze deze ervaringen voor u kunnen verbeteren! We hebben een speels webplatform ontworpen dat we hebben getest op een afgelopen evenement: “Laten we samen opspringen!”. Lees meer >

Tante Netty: Buurtfiguur Fieldlab sociale cohesie

Tante Netty: Buurtfiguur

Tante Netty trekt de wijk door om met de buurtbewoners de mooiste wijkgeluiden te kiezen. En achter de verhalen en belevenissen achter die geluiden te komen. De top 5 vormt de inspiratiebron voor ontwerpster Roos de Bruijn om een flinke set bouwstenen te maken. Om die prachtige geluiden echt in het zonnetje te zetten creëren de bewoners met de bouwstenen een afbeelding die past bij het geluid. Een nieuw buurtfiguur is geboren! En als kers op de taart word dit alles nog eens vertolkt naar een heuse AR beleving. Lees meer >

6 Interactie met leerkracht

INTERU_PSY edu

Hoe krijg je de eenzaamheid en het onvermogen om duidelijk te maken wat er gaande is bij leerlingen met epilepsie teruggedrongen en geef je leerkrachten het inzicht en de mogelijkheid om deze leerlingen een stevigere en positievere basis te geven waarmee ze later in hun leven een grotere kans op geluk (relaties, vriendschappen) en succes (zelfredzaamheid, werk, autonomie) maken? Lees meer >

20210425 142417

Tell me, Tree

In een stad als Eindhoven, waarbij naast wijken met een grote diversiteit ook een sterke toename is van expats, is de sociale cohesie een belangrijk aandachtspunt. Met Tell me, Tree willen we onderzoeken of een technologische oplossing met Augmented Reality mensen kan verleiden om meer gebruik te maken van de openbare ruimte enerzijds, en tegelijkertijd met storytelling meer inzicht te geven in hun stad- en buurtgenoten anderzijds. Lees meer >

iStock digitaal telefoon phone digital

Digital Sprayers

Digital Sprayers is a smartphone application that uses the technology of augmented reality. Enabling young generations to spray tags and graffiti on the walls of the city and create communities of ‘sprayers’ that would respond to each other. Once on the market, this new tool will recoat surfaces of the urban space but with a legal and ecological twist. Street graffiti can be viewed through the lens of our phones and won’t damage physically the urban matter. Lees meer >

iStock virtual reality VR VR-bril educatie

Bubble games

Het doel van Bubble Games is het onderzoeken en ontwikkelen van (spel)mechanismen waarin je nieuwe perspectieven op het standpunt of de leefwereld van een ander ontwikkelt. Deze zijn bedoeld om ‘de ander’ beter te begrijpen en om empathie te genereren. Dit is relevant met name bij discussies waarin de standpunten zijn verhard. Kunnen spelmechanismen en VR/AR je helpen van plaats te wisselen met de tegenpartij? Je komt in het lijf van een ander terecht en bekijkt de wereld letterlijk vanuit die ander. Lees meer >

iStock-815425724

Family Pay

Family Pay is een virtuele avatar met game componenten dat bewindvoerders en personen onder bewind helpt om samen als financieel team de juiste keuzes te maken, goed koopgedrag samen te stellen, te sparen voor doelen en de financiële gezondheid te verbeteren, met als uiteindelijk doel de cliënt te stimuleren en het aanleren van de kerncompetenties. Dit wordt visueel gemaakt door een virtuele avatar die reageert op basis van verschillende databronnen. Lees meer >

iStock-1142841862

Wavywork

WavyWork verbetert de sociale cohesie op de werkvloer door middel van een interactieve avatar op beeldscherm en Augmented Reality. Hiermee worden werknemers op een positieve manier gestimuleerd om acties uit te voeren die bijdragen aan de persoonlijke gezondheid en dialoog op de werkvloer. Deze dialogen kunnen op zijn beurt weer leiden tot meer autonomie in de werkzaamheden en meer werkplezier. Lees meer >


Voor dit fieldlab wordt PPS-toeslag ingezet.

Meer toegekende PPS-projecten