Fieldlab | Effenaar

Fieldlab Sociale Cohesie

Sociale cohesie wordt vaak genoemd als enabler voor verandering. Maar hoe kunnen we sociale cohesie inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom; kunnen we verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen of te herstellen? En welke rol kan de creatieve industrie hierin hebben?

Het Fieldlab Sociale Cohesie, in het poppodium de Effenaar in Eindhoven, gaat met dit onderwerp bezig. In kortlopende onderzoeksprojecten worden deelvragen onderzocht waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen aan de realisatie van complexere transities. Het gaat over de functie en inzet van sociale cohesie bij transities en het teweegbrengen van verandering met behulp van nieuwe technologie, zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

In twee jaar tijd maakt het fieldlab tien kortlopende, kleinschalige experimenten mogelijk om te achterhalen op welke manier en met welk effect nieuwe technologieën een rol kunnen vervullen in het bevorderen van sociale cohesie en de realisatie van complexere transities. Ontwerpers, hightechbedrijven en onderzoeks- en opleidingsinstellingen werken daarbij nauw samen aan oplossingen die direct in de praktijk worden getoetst.


Afgeronde projecten

Grab the rabbit

Grabb the rabbit - Preventie gehoorschade app

Een app om bezoekers bewust te maken voor het dragen van oordoppen tijdens concerten. Spelenderwijs moeten de spelers samenwerken om het verstopte konijn te vangen. Aan de hand van geluid worden signalen afgegeven die de spelers bewust maken van de gevolgen van gehoorschade. Op deze manier proberen Game Solutions Lab en Smart Venue op een plezierige manier bezoekers bewuster te maken van het dragen van gehoorbescherming. Lees meer >

Brainport Connects - Fieldlab sociale cohesie

Brainport Connects

Dit experiment is gericht op het onderzoeken van sociale interacties van mensen die culturele evenementen in de Brainport-regio bijwonen. Wij zijn kennis aan het ontwikkelen voor organisatoren van evenementen over de sociale tevredenheid van hun deelnemers zodat ze deze ervaringen voor u kunnen verbeteren! We hebben een speels webplatform ontworpen dat we hebben getest op een afgelopen evenement: “Laten we samen opspringen!”. Lees meer >

Tante Netty: Buurtfiguur Fieldlab sociale cohesie

Tante Netty: Buurtfiguur

Tante Netty trekt de wijk door om met de buurtbewoners de mooiste wijkgeluiden te kiezen. En achter de verhalen en belevenissen achter die geluiden te komen. De top 5 vormt de inspiratiebron voor ontwerpster Roos de Bruijn om een flinke set bouwstenen te maken. Om die prachtige geluiden echt in het zonnetje te zetten creëren de bewoners met de bouwstenen een afbeelding die past bij het geluid. Een nieuw buurtfiguur is geboren! En als kers op de taart word dit alles nog eens vertolkt naar een heuse AR beleving. Lees meer >

Lopende projecten

Momenteel lopen er nog vier projecten:

  • INTERU_PSY edu
  • TAK TO ME
  • Digital Sprayers
  • Bubble Games

Binnenkort volgt meer informatie over deze projecten!