Fieldlab | technologie, cocreatie en zelfregie in de ouderenzorg

Fieldlab Sense of Home

Wat maakt nou dat je je ergens thuis voelt? Zijn het de mensen? Je eigen meubels? Zelf bepalen wat en wanneer je eet? Thuisgevoel, ofwel sense of home, is een complex begrip dat door iedereen anders ingevuld wordt. Verpleeghuizen worstelen dagelijks met de invulling van dit begrip. Want hoe zorg je ervoor dat ouderen, die zorgbehoevend zijn of in verpleeghuizen wonen, nog steeds een thuisgevoel ervaren?

In het fieldlab Sense of Home worden ultra-personalized products and services ontwikkeld, om het thuisgevoel in het verpleeghuis te kunnen vergroten. MKB’s en ondernemers krijgen de kans om projectvoorstellen in te dienen en binnen het fieldlab subsidie te ontvangen om kennis op te doen en/of nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. De essentie binnen het fieldlab is dat de producten/diensten ultra-personaliseerbaar zijn: precies afgestemd op één individu.

In het fieldlab worden drie thema's onderscheiden:

  1. Technologie
    Net als alle sectoren heeft de verpleegzorg baat bij de nieuwste innovaties op het gebied van technologie. Denk bijvoorbeeld aan 3D printen, personaliseerbare verlichtingsoplossingen of persoonlijke eHealthdiensten.
  2. Co-creatie
    Dit thema richt zich vooral op het proces: hoe kunnen we ervoor zorgen dat producten en diensten inderdaad ultra-personalized zijn? Hoe betrekken we de eindgebruiker in het proces? Denk aan participatieve ontwerpmethodes, behoefteonderzoeken, maar ook onverwachte collaboraties tussen MKB’s.
  3. Zelfregie
    Binnen dit thema zoeken we vooral antwoord op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat zorgbehoevende ouderen nog zoveel mogelijk zelf kunnen doen? Denk hierbij aan deurklinken die makkelijk te gebruiken zijn vanuit een rolstoel, aangepast meubilair, maar ook eHealth oplossingen.

Het project Fieldlab Sense of Home draait vanaf 1 oktober 2018 twee jaar lang. Gedurende deze twee jaar kunnen MKB’s en ondernemers projecten initiëren en wordt er samen aan nieuwe kennis en producten gewerkt. Ook worden er met regelmaat netwerk- en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Op de hoogte blijven of zelf een projectvoorstel aandragen? Mail naar info@clicknl.nl!

Het fieldlab Sense of Home wordt uitgevoerd door Fontys en SintLucas.


Projecten

iStock wonen senior oud architectuur

Ophalen van de vraag

Een samenwerking tussen Kodiezijn en Fontys Hogescholen Onderzoeksvraag: Wat heeft een zorgvrager die verpleeghuiszorg ontvangt en een medewerker die zorg verleent nodig om een thuisgevoel te kunnen behouden of realiseren? Onder thuisgevoel verstaan we alle bovenstaande factoren. De onderzoeksresultaten lees je via de website van Fontys.

Smart Mirror

Smart Mirror

Een samenwerking tussen Smith Advies & Consultancy, Interactive Matters en Fontys Hogescholen. Onderzoeksvraag: Op welke wijze kan de Smart Mirror bijdragen aan het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid en eigenwaarde van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis.

dementia

Onderzoek beelden en geluiden voor mensen met dementie

Hoe registeren we voor en met mensen met dementie hun achtergrond gegevens en interesse om beelden en geluid te kunnen achterhalen? En zouden we deze op basis van de informatie ook automatisch kunnen generen? Welke type beelden en geluid werken het beste voor verschillende mensen, en kunnen we hier lessen uit trekken die algemeen gelden voor deze doelgroep? Wat zijn de midden-lange termijn effecten op mensen met dementie in termen van gebruik en ervaring?