Fieldlab | technologie, cocreatie en zelfregie in de ouderenzorg

Fieldlab Sense of Home

Wat zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt? Thuisgevoel, ofwel sense of home, is een complex begrip. Verpleeghuizen worstelen dagelijks met de invulling ervan. Want hoe zorg je ervoor dat ouderen die in verpleeghuizen wonen, toch een thuisgevoel ervaren? Met trots hebben we het Fieldlab Sens of Home, waarin ultra-personalized products and services worden ontwikkeld om het thuisgevoel in verpleeghuizen te vergroten afgerond. Het Fieldlab is mogelijk gemaakt door de CLICKNL PPS-regeling, waarmee onder andere Fieldlabs worden ondersteund voor kortlopend industrieel onderzoek.

De projecten

Bewaar mij
Welke handvatten kunnen we de babyboomgeneratie geven om zich voor te bereiden op hun oude dag, zodat zij eigen regie behouden, zelfredzamer worden, maar bovenal gerustgesteld zijn over hun toekomst? En hoe kan een online platform ondersteuning bieden bij deze handvatten?

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door Studio Laura Koenen, TU/e, Bureau moeilijke dingen en Fontys Hogescholen.


IlliTV; Onderzoek naar het inzetten van (persoonlijke) beelden en geluiden voor mensen met dementie

Het project IlliTV heeft in het onderzoek antwoorden gezocht op de volgende vragen:

  1. Hoe registeren we voor en met mensen met dementie hun achtergrond gegevens en interesse om beelden en geluid te kunnen achterhalen? En zouden we deze op basis van de informatie ook automatisch kunnen generen?
  2. Welke type beelden en geluid werken het beste voor verschillende mensen, en kunnen we hier lessen uit trekken die algemeen gelden voor deze doelgroep?
  3. Wat zijn de midden-lange termijn effecten van gepersonaliseerde beelden en geluid op mensen met dementie in termen van gebruik en ervaring?

Het onderzoek is uitgevoerd door Illi Engineering en Fontys Hogescholen.

Nieuwsgierig naar de antwoorden?
Download hier het volledige onderzoeksrapport en bekijk de video.

dementia


Ophalen van de vraag
Wat heeft een zorgvrager die verpleeghuiszorg ontvangt en een medewerker die zorg verleent nodig om een thuisgevoel te kunnen behouden of realiseren? Onder thuisgevoel verstaan we alle bovenstaande factoren?

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kodiezijn en Fontys Hogescholen.


Smart Mirror
Op welke wijze kan de Smart Mirror bijdragen aan het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid en eigenwaarde van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis?

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door Smith Advies & Consultancy, Interactive Matters en Fontys Hogescholen.

Smart Mirror


Sounds like home
Het project Sounds like home heeft in het onderzoek antwoorden gezocht op de volgende vragen:
1) Hoe kunnen persoonlijke en vertrouwde geluidslandschappen worden ontworpen voor mensen met dementie?
2) Hoe kunnen reacties op 3D-audio gevoelens van comfort, veiligheid of rust oproepen?
3) Hoe kunnen we 3D-audio toegankelijk maken voor mensen die in een zorgomgeving wonen?

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door TU/e, Qwiek en Fontys Hogescholen.


Netwerkbijeenkomsten

Met trots kunnen wij terugkijken om een 5-tal goed bezochten netwerkbijeenkomsten. Waarvan vier bijeenkomsten door Sense of Home georganiseerd zijn en één samen met Lerend Netwerk Dementie Brabant. Tijdens de bijeenkomst met Lerend Netwerk Dementie Brabant hebben we onze doelen gebundeld om zo in contact te komen met betrokken bedrijven en instelling.

De meest bijzondere netwerkbijeenkomst is de Hackathon in september 2019 geweest. In deze bijeenkomst hebben we de kracht van Sense of Home, Sint Lucas College en Fontys Hogescholen gekoppeld. Met bedrijven in contact komen om samen Sense of Home projecten te starten. Dit door de creativiteit van de studenten van Sint Lucas en Fontys Hogescholen in te zetten. Samen met bewoners van Zorgcentrum Vitalis hebben de studenten project ideeën ontwikkeld voor een fijner thuis gevoel. Een panel van MKB bedrijven heeft de studenten begeleid en de eindresultaten beoordeeld. Aan het einde van de dag hebben de studenten de resultaten gepresenteerd aan het MKB. Waarna verschillende MKB bedrijven en studenten met elkaar in gesprek zijn gegaan om het idee verder uit te werken.

De laatste bijeenkomst, op 10 juni 2021, is de bijeenkomst geweest waar de vijf onderzoeken hun resultaten hebben gepresenteerd. Vijf zeer uiteenlopende onderzoeken, allemaal gericht op een beter thuis gevoel! En allemaal met mooie resultaten.

Algemene informatie

Het Fieldlab Sense of Home is afgerond, maar zowel Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Centre of Expertise HTSM, SintLucas als CLICKNL zijn altijd bezig met (praktijkgericht) onderzoek.

Wil je meer weten over praktijkgericht onderzoek samen met het hoger onderwijs? Neem dan contact op met Fontys Centre of Expertise HTSM: htsm@fontys.nl of kijk op www.fontys.nl/htsm

Wil je meer weten over samenwerken met dé vakschool voor creatief talent (VMBO-MBO)? Neem dan contact op met het projectbureau van SiNTLucas, sintlucas@work via projecten@sintlucas.nl of kijk op www.sintlucas.nl

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden van CLICKNL?
Mail dan naar: info@clicknl.nl


Voor dit fieldlab wordt PPS-toeslag ingezet.

Meer toegekende PPS-projecten