Event

Exceed - Expand

Op dinsdag 26 september organiseren we in het Centraal Ketelhuis te Amersfoort, tussen 13.00 en 18.00, een evenement voor het hele Exceed-netwerk! Nu de eerste focusthema’s bekend zijn, is het tijd om het netwerk uit te breiden, de gedachten te toetsen, ons voor te bereiden op de onderzoekscall vanuit NWO en de onderlinge kennisdeling op gang te brengen. Meld je aan!

Geef je hier op voor deze middag

Dit evenement is dé gelegenheid om collega’s en experts te ontmoeten op het gebied van experimenteeromgevingen. Tijdens deze dag willen we de laatste focuslijnen en gedachten van de werkgroepen (zie hier beneden) delen, toetsen, en verder brengen. Daarnaast zullen we extra aandacht besteden aan het aanhaken van mkb bij experimenteeromgevingen, en is dit het moment waarop we de eerste samenwerkingsrelaties smeden voor de call van NWO.

Nieuwe onderwerp: aansluiting van het mkb
Naast de thema’s van de werkgroepen, besteden we op deze dag extra aandacht aan het mkb in en om experimenteeromgevingen. Uit evaluaties blijkt telkens weer dat de aansluiting tussen experimenteeromgeving en de private sector, en in het bijzonder het mkb, te wensen overlaat. Waarom is dat? En hoe kunnen we deze situatie structureel verbeteren?

Programma
Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes gaan we deze dag de diepte in!

13.00 Inloop met koffie & thee
13.30 Plenaire openingssessie: Welkom, sprekers en toelichting NWO Call

 • Met Kristel Thieme over haar financieringscase
 • met Monique Donkers over hun regelgevingcase

15.00 Werksessies

 • Regelgeving
 • Financiering
 • Kennisoverdracht
 • Aansluiting mkb

16.30 Borrel & Matchmaking NWO Call
18.00 Einde

Locatie & Tijd
Dinsdag 26 september, 13.00 - 18.00 inclusief borrel
Centraal Ketelhuis, Soesterweg 320, 3812 BH Amersfoort (10 minuten lopen van Amersfoort Centraal Station)

Werkgroepen
Afgelopen periode ging een drietal werkgroepen van start rondom thema’s waar we als Exceed dan wel experimenten op willen definiëren, dan wel anderszins aan willen gaan bouwen. De eerste inzichten en ideeën die deze werkgroepen verkrijgen, leggen we op 26 september graag aan jullie voor. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • regelvrije of regelluwe omgevingen;
 • financiering van labs op de langere termijn;
 • kennisoverdracht tussen en over experimenteeromgevingen.
  Interesse in deelname aan een werkgroep buiten deze dag om? Laat het weten via dit formulier!

We kijken ernaar uit jullie te mogen ontvangen. Ken je meer relevante partijen die dit event mogelijk interessant zouden vinden? Stuur het evenement en de uitnodiging dan door. In verband met een van de thema’s worden in het bijzonder extra aanmeldingen vanuit het mkb gewaardeerd!

Geef je hier op voor deze middag


Exceed is op 8 maart 2023 van start gegaan als nieuw programma en hét nieuwe netwerk van experts en ervaringsdeskundigen rondom experimenteeromgevingen. Het programma, dat voluit Expert Coalition for Experimental Environment Development heet, is een initiatief van verschillende topsectoren en samenwerkingspartners uit het Kennis- en Innovatieconvenant. Als onderdeel van het programma is er momenteel een onderzoekscall in voorbereiding rond experimenteeromgevingen als methodologie, vanuit NWO.

Meer weten over Exceed? Bekijk deze pagina.

Tags: