Europa: Programma’s & Calls

Hieronder vind je een overzicht van relevante programma's en calls. Raadpleeg ook de interactieve CulturEU Funding Guide van de Europese Commissie en de gids EU-financieringsmogelijkheden voor bedrijven van VNO-NCW voor een uitgebreide uitleg.


LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal.

LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie
  • Hernieuwbare energietransitie

Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit.

Wil je meer weten? Bezoek de website.


Horizon Europe (2021-2027)

Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (DG Research & Innovation) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Dat betekent dat de nadruk ligt op het stimuleren van banen en economische groei. Cultuur en creativiteit wordt ingezet om dat te bereiken. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.
Horizon Europe biedt kansen voor grote consortia van individuele onderzoekers en voor organisaties die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband. Om mee te kunnen doen moet je je dus aansluiten bij een groot en internationaal consortium.

Horizon Europe

Horizon Europe bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Pijler twee richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Binnen deze pijler zijn zes clusters gedefinieerd met daarbinnen een aantal ‘Destinations’ waarbinnen calls met verschillende topics zijn gebundeld. Met name cluster 2 (Culture, Creativity and Inclusive Society) is relevant voor de creatieve industrie. Het gaat in dit cluster over vraagstukken rondom de relatie tussen overheid en burgers, overheidsprocessen, data delen, cultureel erfgoed en het digitaliseren van collecties. Voor dit cluster is in totaal €1,9 biljoen uitgetrokken.
In de andere clusters worden ook topics geagendeerd waar de creatieve industrie een relevante (crossover) bijdrage aan kan leveren: Health (cluster 1), Civil Security for Society (cluster 3), Digital Industrie and Space (cluster 4), Climate Energy and Mobility (cluster 5) en Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (cluster 6).

Handige links:


New European Bauhaus

Het New Europees Bauhaus wil dat we met elkaar in gesprek gaan over de omgeving waarin we wonen en over onze relatie met de natuur buiten onze wijk, ons dorp, onze stad. Het is een praktische manier om mooie, duurzame en inclusieve manieren van wonen te ontdekken en inspiratie voor onze toekomst.

Handige link:


Creative Europe

Creative Europe is het ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie (DG Education and Culture) voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector en bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Doel van het programma is om het Europees cultureel erfgoed te beschermen en de diversiteit er van te tonen. Daarnaast wil de commissie met deze regeling het economisch potentieel van de sectoren laten floreren en de Europese concurrentiepositie versterken. Eerlijk belonen is dan ook een belangrijk thema binnen Creative Europe.

De calls van Creative Europe zijn wat vrijer dan die van Horizon Europe: er zijn wel doelen en kaders maar je kunt zelf bepalen hoe je daar naar toewerkt.

Handige links:


Digital Europe

Digital Europe is een programma dat gericht is op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en het faciliteren van de brede toepassing van digitale technologieën. Het programma zal de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie vormgeven en ondersteunen en is gericht op het stimuleren van investeringen in de volgende thema’s: Supercomputing, Kunstmatige intelligentie, Cyberbeveiliging, Geavanceerde digitale vaardigheden.

Met Digital Europe wil de Europese Commissie (DG Connect) zorgen voor een breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale-innovatiehubs, waarvan ook sportinnovatoren deel uit kunnen maken. Het doel is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te bereiken.

Digital Europe gaat over vragen als: hoe kunnen we datadelen bevorderen? En hoe krijgen we grip op de juridische aspecten die daarbij komen kijken? Het gaat om vragen die dicht tegen implementatie aanliggen.

Handige links:


NB: Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.