BEKIJK HIER DE LIVESTREAM VAN DAG 2

Public Space Design | Dag 2

-DRIVE 'Public Space Design' vond plaats op 25 oktober 2022-

Van woontorens die dicht op elkaar staan en winkelcentra met betonpleinen, tot groene aders met speeltuinen door de stad; de omgeving heeft effect op ons welzijn. Bewoners, beheerders, bedrijven en al die andere gebruikers van urbane gebieden hebben verschillende behoeftes, maar de concurrentie om de ruimte in de stad is moordend. Daar moeten we dus slim mee omgaan: hoe ontwerpen we publieke ruimte die bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven? Hoe houden we rekening met al die tegenstrijdige wensen en belangen?

FOTO'S DAG 2 - DOOR KAS VAN VLIET

DRIVE 2022 - Day 2 'Public Space Design'

DIT WAREN ONZE GASTSPREKERS

Wat is de betekenis van een openbare ruimte voor de gemeenschap en hoe richt je die in? Vier experts delen hun gedachten hierover met je. Doe mee en luister naar ontwerpers en onderzoekers, en laat je inspireren om nieuwe methoden te gebruiken. Met inzichten van:

Pinar Sefkatli verkent ritmes met de onderzoeksgroep Designing Rhythms for Social Resilience (UvA en TU Delft,). Net als in muziek kunnen patronen ons helpen te begrijpen wat er gaande is in de stadssociologie. Ze presenteert een showcase in de Bijlmerbuurt in Amsterdam Zuidoost, waar ze de problematiek van afval in de buitenruimtes rond twee vrijwel identieke hoogbouw woongebouwen ontrafelt.

Dr. Gamze Dane werkt als Universitair Docent Digitale Stadsontwikkeling bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In haar transdisciplinair onderzoek verbindt ze haar verschillende expertises zoals beslissingsondersteunende systemen in stadsplanning, mens-omgeving interactie, GIS en data-analyse in samenwerking met burgers, KMO's, NGO's en Europese stadsautoriteiten. Gamze vertelt over haar recente onderzoek in twee middelgrote steden in Nederland, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Samen met haar collega's onderzocht ze hoe burgers de stad ervaren en in hoeverre deze bijdraagt aan hun tijdelijk en langdurig subjectief welzijn.

Kan actieve betrokkenheid van bewoners leiden tot een betere inrichting en gebruik van de openbare ruimte? Dat was de vraag die Laura Thomas, ontwerper en onderzoeker bij stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan, stelde in haar recente onderzoek voor de gemeente Dordrecht. Samen met de gemeente ging PosadMaxwan op zoek naar een inclusief ontwerp voor de buurt dat gezond leven voor iedereen toegankelijk zou maken en tegelijkertijd de uiteenlopende wensen en behoeften van een grote verscheidenheid aan gebruikers en belanghebbenden zou weerspiegelen.

Minouche Besters van Stipo is een ervaren procesontwerper en facilitator van veranderingsprocessen. Ze werkt aan complexe binnenstedelijke transformaties met methodieken rond placemaking, participatief onderzoek, tactische stedenbouw, design thinking en strategische visievorming. Aan de hand van een recente casus in Milaan tijdens de covid-periode schetst Minouche de ongekende mogelijkheden van tactische interventies door het ontwikkelen van een tijdelijke realiteit voor en door mensen.

Wil je meer weten over deze sprekers? Scroll naar beneden!

sprekers

DRIVE verwelkomde op dinsdag 25 oktober voor 'Kwaliteit van Leefomgeving' maar liefst vier sprekers. Je ontdekt ze allemaal hieronder.