Case

Fieldlab Sociale Cohesie

Meedoen met fieldlab Sociale Cohesie? Kijk dan op deze pagina.

11 juli 2019

Waarom dit programma?
De mate van sociale cohesie in een samenleving is een bepalende factor voor de mate waarin vernieuwing en verandering worden omarmd. Want hoe meer je meedoet in de samenleving, hoe beter je begrijpt wat ontwikkelingen in de samenleving met je doen. Dat roept verschillende vragen op: hoe kunnen we sociale cohesie inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom; kunnen we verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen of te herstellen? En welke rol kan de creatieve industrie hierin spelen? Het Fieldlab Sociale Cohesie zoekt antwoorden op deze vragen.

Wat houdt het fieldlab in?
In dit fieldlab werken ontwerpbureaus, hightechbedrijven en research- en opleidingsinstellingen nauw samen aan oplossingen die direct in de praktijk worden getoetst. In kortlopende onderzoeksprojecten kijken ze naar de functie en inzet van sociale cohesie bij transities en naar de rol die nieuwe technologie zoals Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) daarbij kan vervullen. Daarbij draait het om het vergaren van nieuwe kennis die kan worden ingezet voor de ontwikkeling van producten en diensten als onderdeel van het realiseren van complexe transities. Een voorbeeld van een project uit het fieldlab is Brainport Connect. Irina Bianca Serban van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderzoekt hoe je een game kunt inzetten om verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen in de setting van een cultureel evenement. Via de game vertellen bezoekers elkaar wat meer over zichzelf. Het resultaat is dat mensen meer open staan voor elkaar en sneller in gesprek raken over elkaars achtergrond.

Het Fieldlab Sociale Cohesie is gevestigd in poppodium de Effenaar in Eindhoven; een plek waar de sociale cohesie vanzelfsprekend hoog is, want ongeacht de afkomst komen alle bezoekers voor dat ene concert, wat zorgt voor verbroedering.

Je ziet dat je met kleinschalige en kortlopende onderzoeken veel impact kunt hebben. Veel bedrijven en onderzoekers hebben allerlei ideeën op de plank liggen maar missen de gelegenheid om er wat mee te doen. Ons fieldlab zorgt voor die omstandigheden en helpt hen op weg

Wat is de bijdrage van en aan de creatieve industrie?
Creatieve professionals zijn vooral betrokken bij het conceptuele deel van de onderzoeksprojecten. Ze denken mee over de vormgeving en over mogelijke nieuwe toepassingen. Tegelijkertijd bestuderen onderzoekers van het cluster Transformative & Inclusive Practices van de TU/e de effecten van de onderzoeksprojecten op structurele veranderingen in de samenleving. De resultaten hiervan worden tijdens fieldlab-bijeenkomsten met de deelnemers gedeeld.
Jos Feijen, directeur van de Effenaar en initiatiefnemer en verantwoordelijke voor het fieldlab, is enthousiast over de effectiviteit van het fieldlab als creatieve methode: “Je ziet dat je met kleinschalige en kortlopende onderzoeken veel impact kunt hebben. Veel bedrijven en onderzoekers hebben allerlei ideeën op de plank liggen maar missen de gelegenheid om er wat mee te doen. Ons fieldlab zorgt voor die omstandigheden en helpt hen op weg.”

Hoe nu verder?
Het fieldlab volgt de deelnemers in de ontwikkeling van hun project. Dit wordt vastgelegd in een korte film. Daarnaast schrijven alle deelnemers een paper over de lessen van het project. Deze resultaten worden verspreid via de kanalen van het fieldlab. Daarnaast zijn het fieldlab, haar deelnemers en de ontwikkelde kennis zichtbaar tijdens twee grote events: de Dutch Technology Week en de Dutch Design Week. Omdat er veel enthousiasme is over het fieldlab en de belangstelling voor inzichten over sociale cohesie groot is worden de mogelijkheden tot verlenging onderzocht.

 • grabb3
  Fieldlab | Effenaar

  Sociale Cohesie

Meeting fieldlab social cohesion

Info

 • Titel: Sociale Cohesie
 • Looptijd: 2018 - 2020
 • Discipline: Evenementen, Muziek
 • Maatschappelijke uitdaging: Innovatieve en inclusieve samenleving
 • KEM-groep: Gedrag en Empowerment, Participatie en co-creatie, Systeemverandering
 • Projectpartners: Effenaar Smart Venue, CLICKNL, Dutch Rose Media, Game Solution Lab en TU/e