Stad X Klimaat

In deze ontwerpstudie, die uitgevoerd wordt door BNA in samenwerking met TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en enkele ontwerpbureaus, wordt onderzocht of we met verbeeldingskracht en het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking slagen kunnen maken in de klimaatadaptatie in de openbare groene ruimte.

Kunnen we gebouwen inzetten om de klimaatadaptatie te versnellen en intensiveren om zo een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland?

Op een paar testlocaties in Nederland worden daarbij de volgende stellingen getoetst:

Stelling 1
Als we klimaatadaptatie willen versnellen zullen we nieuwe strategieën nodig hebben voor het klimaatbestendig maken van de Nederlandse woonwijken.

Stelling 2
Als we de klimaatadaptatie door willen trekken tot het laagste schaalniveau, moeten ook de gebouwen meedoen.

Projectbudget €155.600,- waarbij €48.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: